Gemeente Aa en Hunze introduceert Zonnepaspoort voor scholen

| Door IVVD

De gemeente Aa en Hunze gaat starten met het project om scholen te voorzien van zonnepanelen.

Sinds enige tijd is landelijk de schooldakrevolutie gestart: een initiatief dat ten doel heeft om landelijk de helft van alle schoolgebouwen in 2020 van zonnepanelen te voorzien. Dit past goed in de ambitie van de gemeente Aa en Hunze. Wethouder Co Lambert: “Met dit mooie project kunnen we hopelijk veel scholen helpen om te verduurzamen en ook veel jonge kinderen hierbij te betrekken!”

Met het project ondersteunt de gemeente de schoolbesturen bij de volgende vier stappen:

  1. Intake – In deze fase wordt een quickscan uitgevoerd en eventueel een dakscan. Schooldaken die ongeschikt zijn vallen in deze fase af.
  2. Zonnepaspoort – Om alle eisen, wensen en aandachtspunten in beeld te krijgen worden aanvullende zaken uitgewerkt, zoals vergunningen, subsidies, verzekering, belastingen, technische zaken, en energiegebruik. Hierna krijgt de school een Zonnepaspoort.
  3. Uitvoering – Iedere leverancier kan in aanmerking komen voor het leveren van zonnepanelen. De gemeente toetst op prijs/kwaliteitsverhouding en controleert de installatie en de aansluiting.
  4. Realisatie – De gemeente organiseert het onderhoud, de leveringsgarantie en de BTW teruggaaf.

De aanschaf van de panelen komt voor rekening van de schoolbesturen.

Lespakket
Een onderdeel van het project is een lespakket voor de kinderen. Hierdoor maken ze van dichtbij mee hoe hun school duurzame energie opwekt.