Gemeente Bergen wil met energielandgoed duurzame energie concentreren en daarmee andere gebieden sparen

| Door IVVD

Energielandschap Wells Meer-400x295Met de ambitie om in 2030 energie onafhankelijk te zijn, werkt de Gemeente Bergen aan grootschalige opwekking van duurzame energie. De realisatie van het Energielandgoed Wells Meer speelt hier een grote rol in.

Waarom landgoed gebruiken voor energie?
Voor het Energielandgoed Wells Meer is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat wanneer we de energieopwekking op één locatie concentreren, we daarmee andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden in de gemeente (en de regio) sparen, denk aan Nationaal Park De Maasduinen.

Naast het opwekken van duurzame energie, biedt het Energielandgoed Wells Meer kansen en mogelijkheden op het gebied van:

  • Werkgelegenheid
  • Participatiekansen voor inwoners, bedrijven en instellingen
  • Recreatie- en educatie mogelijkheden
  • Toerisme

De Gemeente Bergen wil samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen om invulling te geven aan de verdere ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer.

Een uniek landgoed met meerdere doelen
Met de ontwikkeling van het energielandgoed Wells Meer kan in één keer minimaal 50% van de ambitie van VerduurSAMEN2030 worden verwezenlijkt.

In het grootschalige en robuuste gebied van ongeveer 400 hectare, wordt duurzame energie opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt, en windturbines. Door energieopwekking in dit gebied te concentreren, kan er een enorme kwaliteitsimpuls in het gebied worden gerealiseerd. De grondoppervlakte wordt zoveel mogelijk voor meer dan één doel gebruikt, zodat landbouwgronden zo min mogelijk verloren gaan.