Gemeente Deurne maakt sporthallen energiezuiniger

| Door IVVD

De gemeente Deurne grijpt de zomerperiode aan om onderhoud aan haar gebouwen uit te voeren. Dit gebeurt met name in de sporthallen, die in de zomervakantie leeg staan. Er zijn nieuwe vloeren gelegd en geluidsmaatregelen genomen. Ook is er geïnvesteerd in duurzaamheid. Door deze maatregelen is het een stuk comfortabeler om te sporten.

In sporthal Peelhorst 2 is een nieuwe sportvloer gelegd. In de Microsporthal Schutsboom zijn maatregelen genomen om de nagalmtijd van geluiden flink terug te brengen. Dit is gerealiseerd door panelen tegen de wanden en plafonds te plaatsen. Voor de sportverenigingen en basisscholen wordt sporten zo een stuk prettiger. Ook zijn in deze sporthal de vloeren van de doucheruimten vervangen.

Verduurzaming
De gemeente Deurne is ook bezig de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. In sporthal De Kubus en in de Microhal Schutsboom is duurzame ledverlichting aangebracht. Eerder gebeurde dit al in de parkeergarage Wolfsberg. Op de daken van de gebouwen van de gemeentewerf liggen sinds deze zomer 476 zonnepanelen. Dit project is, na een Europese aanbesteding, uitgevoerd door het lokale bedrijf Hoppenbrouwers Techniek. Zij verzorgen de komende 15 jaar ook het onderhoud en de schoonmaak van de zonnepanelen. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een SDE+ subsidie van het rijk. Een deel van de opgewekte energie is voor eigen gebruik, de rest wordt terug geleverd aan het net.

Gasverbruik vier keer zo laag
Er liggen ook zonnepanelen op de daken van de Microhal en De Kubus. Bij De Kubus is ook een nieuwe luchtbehandeling met warmteterugwinning aangebracht. De gemeente kan de effecten van de getroffen duurzaamheidsmaatregelen volgen met behulp van software. Hieruit blijkt dat het gasverbruik vier keer zo laag is als de jaren ervoor.

Energieneutraal in 2050
De gemeente Deurne heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Om dit doel te bereiken, moeten er nu al stappen gezet worden. Door de gemeentelijke gebouwen aan te pakken, wil de gemeente het goede voorbeeld geven en inwoners, bedrijven en organisaties stimuleren om ook hun gebouwen te verduurzamen.