Gemeente Diemen start Europese aanbesteding Holland Park West

| Door IVVD

Lex Scholten, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, daagt marktpartijen uit op basis van een set randvoorwaarden en ambities in het gebied Holland Park West circa 600 á 700 woningen, een Brede School en de bijbehorende openbare ruimte te ontwikkelen en realiseren.

Holland Park West is het parkdeel op de voormalige kantorenlocatie Bergwijkpark Noord in Diemen. De gemeenteraad heeft op 26 april van dit jaar ingestemd met de plannen voor Holland Park West.

Randvoorwaarden en ambities
De gemeente wil in het gebied van Holland Park West een mooie leefomgeving ontwikkelen; duurzaam, aantrekkelijk met plekken waar verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten, d.w.z.;

  • Veel focus op gezinnen met kinderen (waardoor het belangrijk is dat ook voldoende buitenspeelmogelijkheden zijn ook in relatie tot de Brede School)
  • Het realiseren van een gevarieerd woningaanbod in verschillende segmenten;
  • Meer ruimte voor groen;
  • Aandacht voor duurzaamheid, energieneutraal, circulair en klimaat adaptief.

Wonen
Zoals algemeen bekend is een enorme druk op de woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Deze urgente maatschappelijke behoefte is voor de gemeente Diemen de hoofdreden om Holland Park West nu versneld op te pakken. De gemeente verwacht voor de zomer van 2019 de aanbesteding af te ronden en een marktpartij te contracteren om de plannen te realiseren.

Er is vooral behoefte aan sociale huur, middensegment huur en aan woningen in de vrije sector (zowel koop als huur). Daarom hanteert de gemeente de volgende verdeling met betrekking tot het woningaanbod in Holland Park West:

  • Sociale huurwoningen: 30%
  • Middensegment huur: 24 %
  • Vrije sector: koop en huur, 46%

Brede School
De gemeente wil als onderdeel van dit plan ook zo snel mogelijk de Brede School realiseren. De Brede School biedt ruimte voor 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Van Bergwijkpark Noord naar Holland Park
Op 7 juni 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot herontwikkeling van het voormalige kantorenlocatie Bergwijkpark Noord (Holland Park). Vervolgens in 2013 een herzien masterplan voor het gebied vastgesteld die de basis vormt voor de herontwikkeling van het geheel Holland Park.

Tussen 2013 en 2018 is er veel gebeurd. Campus Diemen Zuid is gerealiseerd met huisvesting voor meer dan 1000 studenten Ook is de nieuwe woonwijk Holland Park in uitvoering met meer dan 2000 woningen.

Diverse plandelen zijn klaar en de eerste bewoners geven al kleur en levendigheid aan de wijk. Nog meer gebouwen staan in de steigers. Zo is langs de Bergwijkdreef de uitbreiding van de Campus met 774 wooneenheden in uitvoering.

Lex Scholten, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling: ‘Holland Park West vormt één van de laatste grote woningbouwlocaties in Diemen. Ik verwacht dat we met deze manier van aanbesteden, waarbij wij als gemeente alleen de randvoorwaarden en ambities aangeven, de markt kunnen uitdagen om op een creatieve wijze met een beter plan komen dan wij zelf als gemeente kunnen bedenken. Kortom dat Holland Park West een voorbeeldproject wordt voor andere gemeenten’.