Gemeente Eindhoven: Op weg naar een digitale woonomgeving

| Door IVVD

gemeente_eindhovenGemeente Eindhoven en het Kadaster hebben op vrijdag 19 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend over het digitaliseren van de woonomgeving Eindhoven. Wethouder Mary-Ann Schreurs (Innovatie en Design, Duurzaamheid en Cultuur) en programmadirecteur Aart-Jan Klijnjan (Omgevingswet Kadaster) hebben daarmee het startsein gegeven om samen de mogelijkheden te verkennen van de gedigitaliseerde woonomgeving.

Deze samenwerkingsovereenkomst komt voort uit de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ en loopt tot het einde van het jaar.

Dataprojecten
De samenwerking krijgt vorm door gezamenlijk projecten te definiëren. Gemeente Eindhoven focust zich op het coördineren van inspanningen op het gebied van stedelijke open data, het bieden van een lokaal platform voor stedelijke data van de bebouwde omgeving en op de toepassingsmogelijkheden van de digitale woonomgeving. Het Kadaster focust op de mogelijkheden van een platform voor landelijke opslag, beheer en distributie van data van de bebouwde omgeving als open data, en op het verkennen van de mogelijkheden van deze data in onder andere de Omgevingswet.

Digitale platforms
Digitalisering van de woonomgeving draagt in hoge mate bij aan innovatie, groei en leefbaarheid in steden en aan de mogelijkheid dat burgers meer eigenaar van hun eigen toekomst kunnen zijn. Digitale platforms spelen daarbij een cruciale rol doordat hier vraag en aanbod van informatie bij elkaar komen en de ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk maken.

Gevolgen voor bouwsector
Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de bouwsector en de dienstverlening aan huis. Grootschalige digitalisering van de woonomgeving stelt de bouwsector in staat om zich door te ontwikkelen naar een vraaggestuurde Smart Industry. Ook kunnen energiebesparende maatregelen veel effectiever worden bevorderd, nieuwe zorgconcepten voor burgers nauwkeuriger worden ontwikkeld, en kunnen basisregistraties of het efficiënt en transparant verlenen van vergunningen sneller, effectiever en klantvriendelijker worden ingericht.

Smart Society
De gemeente Eindhoven heeft in het kader van haar Smart Society-strategie de ambitie uitgesproken om binnen korte tijd te komen tot grootschalige digitalisering van de gebouwde omgeving. Hiertoe maakt de gemeente Eindhoven gebruik van een innovatieve technologie (WoonConnect) die door diverse ontwikkelaars en woningcorporaties wordt toegepast.