Gemeente en corporaties streven naar meer balans in de wijken

| Door IVVD

De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad Rotterdam ondertekenen op 31 oktober de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Wijken in balans 2019-2030 om het woningaanbod te verbeteren. Op wijkniveau en in gebiedsontwikkelingen wordt naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling gestreefd tussen het aantal woningen in de sociale sector, het midden en het hogere segment. Met deze overeenkomst leveren de gemeente en de vier grootste corporaties samen een bijdrage aan een evenwichtige woningvoorraadontwikkeling. Door de afspraken neemt de kans toe dat Rotterdammers een wooncarrière binnen hun eigen wijk kunnen maken.

De afspraken houden onder meer het volgende in.

  • In wijken als Bospolder-Tussendijken, Oud-Crooswijk, Bloemhof, Feijenoord en Groot-IJsselmonde is het aanbod aan sociale woningen erg groot. In deze wijken komen meer woningen voor mensen met een midden- en een hoger inkomen. Zo kunnen Rotterdammers wooncarrière maken in hun eigen wijk. Het gaat om de jonge starter die het ouderlijk huis verlaat, het gezin dat wil doorstromen naar een eengezinswoning en de oudere die de eengezinswoning wil inruilen voor een gelijkvloers appartement.
  • In wijken als Nesselande, Park16Hoven en Kralingen-West gaan de gemeente en corporaties er juist voor zorgen dat het aantal sociale huurwoningen constant blijft of toeneemt.
  • In nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Nieuw Pompenburg, Parkhaven, Merwe-Vierhavens en Stadionpark gaan de corporaties en gemeente zorgen voor gemiddeld 20 procent sociale huurwoningen in het nieuwbouwaanbod. De vier corporaties krijgen een grondreservering of voorkeurspositie voor sociale nieuwbouw op afgesproken locaties in Rotterdam.
  • Een deel van de nieuwbouwprojecten uit de overeenkomst start nog deze collegeperiode en stelt de ambitie van dit college zeker om deze collegeperiode 3.600 woningen in het sociale segment te bouwen (dat is 20 procent van het collegetarget 18.000 nieuwbouwwoningen). De rest van de projecten start in de periode 2022 tot 2030 en draagt zo bij aan de zekerstelling van de nieuwbouwambities sociale huurwoningen voor de langere termijn uit Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030.

Rotterdam heeft in totaal 310.300 woningen (peiljaar 2017). Bijna 39% van deze woningen (ca. 121.000) is in het bezit van de vier grote corporaties. Zij zijn daarmee in Rotterdam onmisbare partners om de balans in wijken op lange termijn te verbeteren.

De afspraken zijn een uitwerking van Thuis in Rotterdam, het addendum op de Woonvisie 2030 van dit College dat is aangenomen door de gemeenteraad. Naast de Woonvisie hebben de regiogemeenten met elkaar afgesproken dat ook de buurgemeenten van Rotterdam hun wijken meer in balans gaan brengen door hun aanbod sociale woningen te vergroten.