Gemeente Groningen zet forse stappen in energiezuiniger maken eigen vastgoed

| Door IVVD

De vorige coalitie gaf de opdracht 24 gebouwen naar energielabel A te brengen. Dit is inmiddels voor acht gemeentelijke gebouwen gelukt en meerdere gebouwen maken een labelsprong.

“We streven als gemeente een hoge ambitie na, namelijk een CO2 neutrale gemeente in 2035. En daarin willen we zelf het goede voorbeeld geven. Het project met 24 gebouwen levert met onder meer zonnepanelen, led verlichting, vervanging van cv-ketels en isolatie al 500 ton aan CO2-reductie op, wat te vergelijken is met ruim 60 huishoudens. Bovendien biedt het een besparing van ruim 80.000 euro per jaar aan energiekosten”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf, maatschappelijk vastgoed. Dit jaar vindt een vervolg plaats en komen ook de gemeentelijke panden in Haren en Ten Boer aan bod.

Scholen
Veel daken kregen zonnepanelen, zoals die van het gebouw aan het Hanzeplein, het cultuurcentrum Oosterpoort en de sporthal in Hoogkerk. Ook het nieuwe Kindcentrum in Ten Boer krijgt rond de 400 zonnepanelen en wordt aardgasloos. De bouw van het energieneutrale Kindcentrum, dat in de plaats komt van de scholen De Huifkar en De Fontein, start na de zomervakantie. Bovendien komen er zonnepanelen te liggen op onder meer de Vensterscholen in Vinkhuizen en aan de Maresiusstraat.

Monumentale gebouwen
Het verduurzamen van monumentale gebouwen is lastiger. Zowel in de uitvoering als financieel; sommige investeringen pasten niet binnen de begroting en verdienen zichzelf niet terug met de besparing van energie. Desondanks verwacht de gemeente met het toepassen van led verlichting en zonnepanelen dit jaar wel energielabelsprongen te maken bij bijvoorbeeld het Helperzwembad (van G naar D) en de gemeentekantoren aan het Gedempte Zuiderdiep en de Coehoornsingel (beide van G naar C). Voor kantoren geldt vanaf 1 januari 2023 energielabel C als minimumeis.

Openbare verlichting
Naast de gebouwen slokt de openbare verlichting een fors deel van het totale elektriciteitsgebruik van de gemeente Groningen op, zo’n 25%. Nog dit jaar komt er een raadsvoorstel voor een eerste stap in de verduurzaming van de circa 10.000 straatlantaarns.