Gemeente Rotterdam pakt door met digitale zorg na Corona

| Door IVVD

De opmars van eHealth in Coronatijd is enorm en dat biedt kansen, zo stelt de gemeente Rotterdam. Daarom tekenden tientallen Rotterdamse zorgaanbieders vandaag samen met zorgwethouder Sven de Langen online de DigiDeal010. Een digitaal akkoord waarin alle ondertekenaars met elkaar afspreken zich in te spannen voor een kwalitatieve uitbreiding van het digitale zorgaanbod in de stad. “Het betreft een waardevolle aanvulling op het fysieke zorgaanbod, waarbij kwaliteit van de zorg en het belang van persoonlijk contact niet het oog verloren wordt”, aldus wethouder de Langen.

Dankzij technologische toepassingen kan de zorg en ondersteuning beter, efficiënter en klantvriendelijker worden georganiseerd. In tijden van Corona is dat eens te meer gebleken. Sven de Langen, wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen, sport: “De afgelopen maanden zijn – gevoed door de COVID-19 pandemie- allerlei technologische toepassingen nieuw of versneld ingezet. Die ontwikkeling willen we vasthouden en versterken. Want de druk op de zorg en ondersteuning -ook los van de pandemie- wordt alleen maar groter. Met het benutten van eHealth kunnen we een zodanige slag slaan dat onze zorg en ondersteuning beschikbaar én betaalbaar blijven in de toekomst”.

Veel zorgaanbieders hebben positieve ervaringen met de uitbreiding van het digitale zorgaanbod. Steeds meer huisartsen experimenteren met digitale consulten en ook dagbesteding, psychische hulpverlening en therapie kunnen (deels) digitaal aangeboden worden. Voordelen zijn dat wachtlijsten kunnen worden vermeden, reistijd wegvalt en het eenvoudiger is om op afstand deel te nemen aan consulten van bijvoorbeeld een dierbare. De digitale zorg biedt hiermee een waardevolle aanvulling op de fysieke zorg, maar betekent zeker geen vervanging van het persoonlijke contact. Juist met de combinatie van beiden, ook wel blended care, willen we optimaal inzetten op efficiënte en bovenal kwalitatieve zorgverlening.

In de Digideal 010 geven de zorgaanbieders commitment om optimaal invulling te geven aan het digitale zorgaanbod. De gemeente ondersteunt de deelnemende partners en stelt budget beschikbaar om de uitbreiding of implementatie van eHealth toepassingen mogelijk te maken. Naar verwachting wordt komend najaar de eerste uitwerking van de digideal gepresenteerd.

Onder de ondertekenaars waren zorgorganisaties, waaronder: Aafje, Laurens, Pameijer, Argos zorggroep, Tzorg, Middin en Lelie zorggroep, welzijnsorganisaties, waaronder DOCK, WMO Radar, Humanitas en jeugdhulpaanbieders waaronder Flexus Jeugdhulp, GGZ Delfland, Youz, Parnassia en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.