Gemeente start programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’

| Door IVVD

20180628-nijmegen-400x225Nijmegen wil in 2045 aardgasvrij zijn. Om dat te bereiken, gaat de gemeente met woningcorporaties, de netbeheerder, warmtebedrijven en bewoners volop aan de slag om bestaande woonwijken van het aardgas af te krijgen. In de nieuwe Warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ staat hoe Nijmegen richting wil geven aan deze warmtetransitie en in welke volgorde de wijken aan bod komen. Voorop staat dat de warmtevoorziening voor iedereen betrouwbaar en betaalbaar moet zijn.

Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Daarvoor moet de gebouwde omgeving in Nijmegen, bestaande uit bijna tachtigduizend woningen en alle andere gebouwen, in 2045 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat de stad de vraag naar warmte flink moet verminderen en alternatieven moet vinden voor de verwarming van huizen, douchen en koken.

Wethouder Harriët Tiemens: “Het aardgasvrij maken van Nijmegen is een enorme opgave en dit vraagt veel van inwoners, bedrijven, instellingen en ons als gemeente. We moeten daarmee snel aan de slag, want het probleem is urgent. Maar we doen dat niet overhaast. Er is namelijk nog geen blauwdruk voor een aanpak. Die gaan we de komende jaren met de stad en het rijk maken. Dat doen we wijk voor wijk met inwoners en andere belanghebbenden. Wij kijken welk alternatief het meest kansrijk is voor een bepaalde wijk en hoe we slim kunnen aansluiten bij gepland werk of bestaande initiatieven. Uitgangspunt is hoe dan ook dat het betaalbaar moet blijven voor mensen. Het is daarom ook belangrijk dat we als gemeente voldoende geld en bevoegdheden krijgen. Eén ding is duidelijk: veranderen is geen vrijblijvende keuze die we kunnen uitstellen. Het is harde noodzaak om onze stad klaar te maken voor de toekomst. Die omslag maken we gelukkig met (steeds meer) bedrijven, instellingen en inwoners die meedenken en doen.”

Wijk voor wijk
Voor heel Nijmegen is in de Warmtevisie gekeken op welke plek welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is. Daarbij is onder meer gekeken naar mogelijkheden om aan te sluiten bij geplande bouw- en renovatieplannen en al lopende initiatieven voor verduurzaming in wijken. Op die manier wordt werk met werk gecombineerd, kunnen kosten of extra werkzaamheden in de wijk worden beperkt en kan de warmtetransitie onderdeel zijn van het in bredere zin verbeteren van wijken. Stadsdeel Dukenburg, de wijken Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Heijendaal komen als eerste aan bod. Het streven is deze gebieden uiterlijk 2035 aardgasvrij te hebben.

Bedrijven
Het programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’ richt zich op de woonwijken waar aardgas wordt gebruikt voor verwarmen en koken. De grote bedrijven en industrie, die ongeveer 40 procent van het aardgas in Nijmegen verbruiken, hebben een eigen verantwoordelijkheid in de energietransitie volgens de wet Milieubeheer. Zij vallen, voor zover ze niet in de aangewezen wijken liggen, buiten dit programma.

Samenwerking
De gemeente gaat met de woningcorporaties, de netbeheerder, warmtebedrijven en andere partijen samenwerken in het programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’. In de wijken worden ook bewoners en andere gebouweigenaren betrokken. De gemeente wil samen met de stad, de provincie, het rijk en energieleveranciers naar de beste technische en financiële oplossingen zoeken. Ook wordt toegewerkt naar een flexibele uitvoeringsorganisatie om de warmtetransitie in Nijmegen te realiseren.

De warmtevisie is voor behandeling doorgestuurd naar de gemeenteraad en komt waarschijnlijk na de zomervakantie op de agenda.

De Warmtevisie is maandag 25 juni 2018 aangeboden aan woningcorporaties, netbeheerder, warmtebedrijven en instellingen.