Gemeente Weert plaatst zonnepanelen op 14 gemeentelijke gebouwen

| Door IVVD

Vandaag heeft duurzaamheidswethouder Geert Gabriëls samen met wethouder Wendy van Eijk (vastgoed) op het dak van het Stadhuis het eerste zonnepaneel gelegd als start voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze zonnepaneleninstallatie voorziet het Stadhuis van Weert van groene energie.

De installatie bestaat uit 223 zonnepanelen. Hiermee wordt naar verwachting jaarlijks 57.150 kWh aan groene elektriciteit opgewekt. Dat is ongeveer 22% van het elektriciteitsgebruik van het Stadhuis. Wethouder Geert Gabriëls: ‘Er moet nog veel gebeuren om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Dit is een inhaalslag voor het terugdringen van het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed”.

Onderdeel van een groter project
De gemeente Weert wil in 2040 energieneutraal zijn en zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om het treffen van energiemaatregelen. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders heeft Greenspread in 2017 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de gemeentelijke gebouwen en complexen te verduurzamen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeenteraad een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen bij 14 gemeentelijke gebouwen en complexen. Hierbij gaat het niet alleen om zonnepanelen, maar ook om LED-verlichting, zonnecollectoren, HR-glas, isolatie en kierdichting. Door optimaal gebruik te maken van verschillende subsidiemogelijkheden zijn de maatregelen financieel goed haalbaar en leveren ze zelfs een voordeel op voor de gemeentelijke begroting. De gemiddelde terugverdientijd van de meeste maatregelen is ongeveer tien jaar.

Zonnepanelen op meer gebouwen
Het komende jaar worden er op meer gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd. Na een aanbestedingsprocedure heeft het college op 19 juni jl. hiervoor opdracht verstrekt aan het bedrijf VoltaSolar VOF. De zonnepanelen komen onder andere op de gemeentewerf, een aantal sportaccommodaties en muziekcentrum de Bosuil. Met de huurders van de panden worden hierover afspraken gemaakt. Wethouder Wendy van Eijk: ‘Het plaatsen van zonnepanelen op deze gemeentelijke panden is duurzaam. Kijkend naar de toekomst dragen lagere energielasten ook bij aan een betere exploitatie.’