Gemeente zet een Woonfonds voor middenhuur op

| Door Odette Koldewey

Rijswijk zet een woonfonds om het achterblijvende middensegment op de woningmarkt aan te pakken om zo goede huisvesting te bieden aan bijvoorbeeld onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers.

De Gemeente Rijswijk neemt het initiatief om huurwoningen te bouwen in het middensegment door het oprichten en deel te nemen aan het op te richten woonfonds.

De Nederlandse woningmarkt zit volledig op slot. Middenhuur is ideale smeerolie. Het levert meer betaalbare woningen op, creëert doorstroming vanuit het sociale segment en leidt tot beter gemixte wijken.

De gemeente Rijswijk zet een woonfonds om het achterblijvende middensegment op de woningmarkt aan te pakken. De bouw van huurwoningen in het middensegment blijft te ver achter in Rijswijk. Hierdoor vallen de inwoners met een middeninkomen tussen wal en schip bij hun zoektocht naar een passende woning. Ze verdienen teveel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om in de huidige markt een passende woning te kunnen kopen. De gemeente Rijswijk wil deze groep waaronder onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers graag behouden in de gemeente en ze daarom woonruimte kunnen bieden als ze in Rijswijk blijven of komen werken.

Woonfonds Rijswijk
De gemeente Rijswijk heeft samen met Dura Vermeer en VSN het initiatief genomen om een woonfonds op te richten waarin de gemeente zelf deelneemt als participant. Jeffrey Keus, wethouder voor RijswijkBuiten en Financien zegt daarover: “Het Woonfonds is een nieuwe oplossing die nog niet eerder is toegepast. Wat dat betreft zit pionieren in het dna van RijswijkBuiten. De gemeente kan dankzij dit project 100 duurzame nieuwe middenhuurwoningen (62 appartementen en 38 eengezinswoningen) realiseren in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten”. De gemeente Rijswijk benut het woonfonds als een pilot, op basis waarvan de komende jaren ervaringen worden opgedaan.

Verwacht huurniveau
De verwachting is dat de huren tussen de 825 en 875 euro komen te liggen voor de appartementen. De eengezinswoningen moeten gemiddeld 975 euro huur op gaan leveren. Door de huren op de langere termijn betaalbaar te houden moet ook de doorstroming vanuit het sociale huursegment worden bevorderd.

Bekijk de infographic over dit woonfonds >>>>