Gemeentelijk Vastgoed – thema’s

Alle (1838) Trendradar Circulair Vastgoed Energietransitie Financiering Gezonde Gebouwen Klimaat adaptatie Vastgoedbeheer Vastgoed Strategie
Artikel
Data-analyse maakt weg vrij naar energieneutraal onderwijsvastgoed

Voor de gemeente Groningen bracht HEVO onlangs alle data van het onderwijsvastgoed in beeld. Middels een interactief dashboard kan de gemeente nu ‘spelen’ met die data en zodoende diverse scenario’s onder de loep nemen. 

Artikel

Energiehub050: een circulair bouwpakket

Energiehub050: een circulair bouwpakket

Tijdelijk gebouw voor beroepsonderwijs in transitie. Energiehub050 is een opmaat naar de in 2030 geplande duurzaamheidscampus verderop op het Suikerterrein en zal naar verwachting maar een jaar of zeven staan.

Column
De kracht van financial engineering bij scholenbouw

Het is hoog tijd om naar andere financieringsopties te kijken naast het klassieke model. Vertrouwen tussen gemeente en schoolbestuur is bij doordecentralisatie de crux.

Artikel
‘Nu nog meer focus op maatschappelijk rendement’

Metafoor ondersteunt gemeenten bij implementatie NEN 8026, de nieuwe norm voor assetmanagement. Zo wordt een volgende stap gezet in de professionalisering van het publiek maatschappelijk vastgoed.

Interview

‘Beter onderwijs vraagt om betere gebouwen’

‘Beter onderwijs vraagt om betere gebouwen’

‘Het is belangrijk dat we niet eenzijdig naar de initiële investeringskosten kijken, maar veel meer naar de kosten over de gehele levensduur, de total cost of ownership, en de kosten van het gebruik.

Loading