Gemeenten en Triada bundelen krachten om zorgcliënten zelfstandig te laten wonen

| Door IVVD

Triada en de gemeenten Epe, Hattem en Heerde hebben met meerdere zorginstellingen afspraken gemaakt over de mogelijkheid om zorgcliënten zelfstandig te laten wonen. Dit heet de Opstapregeling. In de Opstapregeling staan afspraken over goede woonbegeleiding en evaluaties.

Huurcontract
Via de Opstapregeling krijgt een kandidaat (zorgcliënt) van Triada een tijdelijk huurcontract voor maximaal 2 jaar. Er moet dan wel een huurwoning beschikbaar zijn. Bij het tijdelijk huurcontract geeft de gemeente een indicatie voor zorgbegeleiding af. Dat is begeleiding voor een aantal uren per week. Elk half jaar evalueert Triada samen met de hulpverlener, de betrokken gemeente en de bewoner hoe het gaat. Als het goed gaat, krijgt de bewoner een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Samenwerking helpt doelgroep
De regeling is bedoeld voor zorgcliënten die uit beschermd wonen uitstromen. Voor hen is het vaak lastig om tijdig een geschikte woonruimte te vinden. Door de samenwerking tussen Triada en de gemeenten kan deze doelgroep makkelijker een woning vinden. Zij blijven tegelijkertijd nog enige tijd onder begeleiding, zodat ze goed hun plek kunnen vinden in de nieuwe buurt.

Goede formule
De gemeenten, zorginstellingen en Triada denken hiermee een goede formule voor huisvesting van deze doelgroep te hebben ontwikkeld. Het biedt cliënten die daaraan toe zijn de kans op zelfstandig wonen. De zorgcliënt vraagt de Opstapregeling samen met de hulpverlener aan. Meer informatie over de Opstapregeling en de aanvraagprocedure is verkrijgbaar bij Triada en de drie gemeenten.