Gemeenten gaan groene stroom van lokale bronnen gebruiken

| Door IVVD

windmolens-400x250Zeventien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan vanaf 2018 een deel van de stroom voor de verlichting van hun straten, gemeentehuizen, wijkcentra en sporthallen betrekken uit duurzame energiebronnen in de eigen regio. Binnen vijf jaar moeten de gemeenten volledig zijn overgeschakeld op lokaal opgewekte groene stroom.

Het is voor het eerst dat gemeenten in Nederland de inkoop van elektriciteit koppelen aan de voorwaarde dat de opwekking 100 procent duurzaam en lokaal moet zijn, aldus de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens, die de onderhandelingen voerde namens de zeventien gemeenten.

Volgens Tiemens was het een ingewikkeld proces dat meer dan vijf jaar voorbereiding heeft gevergd. De opdracht moest worden vergund via een Europese aanbestedingsprocedure. Meerdere Nederlandse energieleveranciers toonden interesse, daaronder ook enkele grote bedrijven, aldus Tiemens. Het contract werd gewonnen door de Groene Stroomfabriek uit Nijmegen. ‘Met die aanbieder zijn wij heel blij.’

Het gaat om 90 miljoen kilowattuur stroom per jaar, het equivalent van het stroomgebruik van 25 duizend huishoudens. Er is een bedrag mee gemoeid van 3 tot 4 miljoen euro per jaar. De stroom komt vooral uit windmolens en zonnepanelen.

De projecten die de groene stroom moeten gaan leveren aan de Gelderse gemeenten zijn nog niet allemaal gerealiseerd, zegt Peter den Biesen, directeur van de Groene Stroomfabriek. ‘Dat moet de komende vijf jaar gebeuren. Dat is juist een van de uitdagingen van dit contract.’

Eén installatie is al wel af: het windpark Nijmegen-Betuwe. Deze vier windmolens langs de A15 zijn eigendom van Windpower, een coöperatie van meer dan duizend leden, onder wie bewoners uit de directe omgeving. Zo hebben omwonenden niet alleen last van de windmolens, maar plukken zij er ook de vruchten van, zegt Pim de Ridder van de stichting Wiek-II, dat het windpark realiseerde.

Alle projecten die deel uitmaken van het contract moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen, aldus De Ridder. Bij de bouw worden lokale ondernemers betrokken, waar mogelijk moeten burger ervan kunnen profiteren. ‘Dan creëer je ook meer draagvlak.’ Het contract met de regiogemeenten is afgesloten voor een periode van vijf jaar, met een mogelijke verlenging tot vijftien jaar.

Onder de plannen die op stapel staan, zijn twee drijvende eilanden van zonnepanelen in Park Lingezegen tussen Nijmegen en Arnhem en in de Aamse Plas bij de gemeente Bemmel. In totaal gaat het om tien nieuwe regionale energieprojecten.

Het doel is om de lokale economie te verduurzamen, zegt Tiemens. ‘Zelf als overheid duurzaam inkopen is een krachtig middel om dat te forceren.’ Dat geldt niet alleen voor groene stroom, maar voor alles dat gemeenten inkopen.

Bron: De Volkskrant