Gemeenteraad Soest brengt duidelijkheid voor sport aan de Bosstraat

| Door IVVD

De gemeenteraad van de gemeente Soest heeft unaniem ingestemd met het voorkeursmodel van het college dat oplossingen biedt voor de sport- en verkeersuitdagingen aan de Bosstraat en omgeving. Zij toonde daarbij grote eensgezindheid. Daarmee brengt de raad, na een lange periode van onderzoek en gesprekken met de sport, duidelijkheid voor de sportverenigingen aan de Bosstraat, alsook voor vv Hees.

Het besluit van de raad betekent dat gestart kan worden met het voortvarend uitwerken en uitvoeren van het voorkeursmodel. Wethouder Dijkhuizen: “Het college is blij met dit belangrijke besluit voor de sport aan de Bosstraat en omgeving. Het was een lastige puzzel die we nu zo optimaal mogelijk gelegd hebben. Naast dat we in de sport investeren kunnen we nu ook extra parkeerplaatsen realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is een wens van veel direct omwonenden van de sportparken. Dat het besluit door vv SEC als ingrijpend wordt ervaren, begrijpen we heel goed. Tegelijkertijd vertrouwen we erop dat we samen met hen en met de andere sportverenigingen de aanwezige zorgen om kunnen zetten naar nieuwe mogelijkheden.”

Verdeling van velden
De oplossingen voor de sportuitdagingen zijn gevonden binnen de grenzen van de huidige sportparken. Hockeyvereniging MHC ervaart al jaren een tekort aan hockeyvelden. Door het huidige trainingsveld van vv SEC om te zetten naar een hockeyveld wordt het tekort van MHC minder groot. Het natuur hoofdveld van vv SEC wordt omgezet in een kunstgrasveld. Kunstgrasvelden kunnen intensiever gebruikt worden dan natuurvelden.

Onderling delen van sportvelden
Er wordt daarnaast ingezet op het flexibel en gedeeld gebruiken van de sportvelden. Sportverenigingen gaan op korte termijn met elkaar in gesprek om afspraken te maken over het delen van velden. Om gedeeld gebruik te optimaliseren heeft de raad als aanvulling op het raadsvoorstel besloten om het huidige wetra-veld van SO Soest op te waarderen naar een kunstgrasveld.

Renovatie en nieuwbouw
De kleedkamers van vv SEC worden gerenoveerd en de kleed-/clubaccommodatie van vv Hees wordt nieuw gebouwd. Gemeente en vv Hees verwachten daarnaast dat, met het ‘right to challenge’ ook bij vv Hees een kunstgrasveld aangelegd kan worden, zoals dat straks bij alle andere voetbalverenigingen het geval zal zijn.

Oplossingen voor verkeer en parkeren
Om de verkeers- en parkeerproblematiek te verminderen worden bij SO Soest niet 100, zoals gesteld in het raadsvoorstel, maar 50 parkeerplaatsen toegevoegd. Hiervoor wordt het huidige parkeerterrein uitgebreid. Deze aanpassing van de raad speelt in op het voorstel van SO Soest om veld vijf niet te verplaatsen en bomenkap op die manier te minimaliseren.

Met deze oplossingen geeft het college invulling aan de ambities van de coalitie. Zo is er geen sprake van gedwongen verhuizingen en is gedeeld gebruik van de sportvelden een belangrijk uitgangspunt in een tijd waarin ‘delen’ het nieuwe ‘hebben’ is. Wethouder Dijkhuizen: “We zetten steeds meer in op samenwerken. Het doet me daarom deugd dat alle partijen dat steunen en dat ook de besturen van de sportverenigingen daar enthousiast over zijn.”

Voor de investeringen is een bedrag beschikbaar van € 4,7 mln. euro. Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 in november 2018 had de gemeenteraad dit investeringsbedrag al beschikbaar gesteld.