Gezocht: gemeenten met een Duurzaam IHP

| Door IVVD

Ruimte-OK is op zoek naar praktijkervaringen van gemeenten met een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Aanleiding daarvoor zijn de gemaakte afspraken rondom het klimaatakkoord en de recente voorstellen van de VNG met de sectorraden voor een wetswijziging waarin het IHP een wettelijke verplichting krijgt.

Doel van dit onderzoek  is de stand van het land op het gebied van duurzame IHP’s en de best practices op het gebied van duurzaamheidsambities en financiële borging daarvan inzichtelijk te maken voor schoolbesturen en gemeenten. Centraal staat daarbij de vraag naar de wijze waarop duurzaamheidsambities momenteel een plek krijgen in het IHP.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau PentaRho. De uitkomsten van dit onderzoek zullen voor de zomer beschikbaar komen en een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gemeenten.