Gezonde lunch op school en meer bewegen

| Door Odette Koldewey

Meer bewegen op school in combinatie met een schoollunch zou het percentage kinderen met overgewicht flink kunnen laten dalen, stelt het RIVM. Basisscholen kunnen kinderen zodoende stimuleren om gezond te leven.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er onder ouders, kinderen en scholen voldoende draagvlak is voor een ‘gezonde schooltijd’ met meer bewegen en gezonde lunches. Ook is het haalbaar als alle partijen worden betrokken bij de organisatie.

Ouders betalen mee
Ouders zijn bereid om 1,75 euro per kind per dag mee te betalen aan een gezonde lunch op school. Daarmee zijn de kosten -2,40 euro voor de zelfsmeerlunch en 4,50 euro voor de schoollunch met beweegactiviteiten- niet gedekt. Ondersteuning is dus nodig om minder draagkrachtige gezinnen financieel te steunen.

Bij een zelfsmeerlunch maken kinderen zelf op school een gezonde lunch klaar. Ze eten dan meer fruit, groente en bruinbrood en drinken meer melk en water. Extra beweegmomenten zijn volgens de onderzoekers mogelijk door tijdens de lessen korte momenten daarvoor in te lassen. Pedagogisch medewerkers en buurtsportcoaches kunnen helpen bij deze sport- en spelactiviteiten.

Minder overgewicht en obesitas
Door deze beweegactiviteiten en de zelfsmeerlunch hebben kinderen volgens het RIVM een gezonder gewicht. Het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent in 2040. Ook het percentage kinderen met obesitas zou dalen van 2,8 procent naar 2,3 procent.
In de toekomst kan de daling van kinderen met overgewicht eraan bijdragen dat minder volwassenen overgewicht, obesitas en diabetes hebben. Dan moeten de kinderen het veranderde gedrag wel blijven volhouden als ze volwassen zijn. Om kinderen hierbij te helpen kunnen schoollunches en beweegactiviteiten worden aangevuld met activiteiten op de middelbare school en in de wijk.

Succesvolle projecten
Aanleiding voor dit verkennend onderzoek van het RIVM zijn eerdere succesvolle projecten met gezonde schoollunches en meer bewegen in het basisonderwijs. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek dat Onderwijsstichting Movare momenteel in Limburg uitvoert.

Onder de noemer ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst’ onderzoekt Movare of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.

Scholen vergelijken
Concreet wordt op twee basisscholen van Movare een dagprogramma aangeboden met naast voldoende onderwijs ook sport, beweging, ontspanning, cultuur en aandacht voor leefstijl en gezonde voeding. Deze scholen heten in dit project gezonde basisscholen.

Op twee andere basisscholen wordt enkel meer tijd en aandacht besteed aan sport en beweging. De zogenaamde beweegscholen. Om de resultaten van deze veranderingen goed te kunnen meten, worden er ook vier reguliere scholen gevolgd waar geen extra tijd wordt ingezet voor sport, beweging, ontspanning en cultuur.
Het voor Limburg en Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, de GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in samenwerking met private en maatschappelijke organisaties.