GGz Breburg en Thebe starten gezamenlijk expertisecentrum voor zorg en behandeling

| Door IVVD

Thebe overeenkomst 15-11-2017 foto 1Thebe en GGz Breburg gaan op een gezamenlijke locatie samen zorg bieden voor kwetsbare thuiswonenden ouderen, die zich niet meer zelfstandig kunnen handhaven in de eigen leefomgeving. Ook is er gekeken naar de inrichting van een gezamenlijk expertisecentrum. Afgelopen woensdag 15 november tekenden zij hiervoor een projectovereenkomst.

Thebe en GGz Breburg werken al veel samen, maar beide zijn ervan overtuigd dat de zorg verbeterd kan worden voor die mensen die zich op het snijvlak begeven van de twee organisaties. Het gaat dan met name om senioren die behoefte hebben aan verzorging en verpleging met daarnaast andere problematiek, zoals psychische problemen, Korsakov, gedragsproblemen door dementie, of door niet aangeboren hersenletsel (bijv. na een beroerte).

Expertisecentrum
Nadat Thebe en GGz Breburg eind vorig jaar een intentieverklaring hiervoor tekenden, hebben zij de samenwerking inmiddels meer vorm gegeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat zij een gezamenlijk expertisecentrum willen inrichten. Hiervoor is een geschikte locatie gevonden op het Prin-cenhageterrein van Thebe. Op de bestaande locatie van het zorgcentrum Haga (dat binnenkort ge-sloopt wordt) aan de Heilaarstraat in Breda wordt een nieuw gebouw gerealiseerd waar Thebe en GGz Breburg beide huisvesting en behandeling gaan bieden aan hun cliënten. Het gaat dan om de doelgroepen geronto-psychiatrie (63 plaatsen Thebe en 50 plaatsen GGz Breburg), observatie (17 plaatsen Thebe en 10 plaatsen GGz Breburg), cognitieve neuro revalidatie voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (20 plaatsen Thebe) en ambulante zorg (gezamenlijk herstel ondersteunend team) met deeltijdbehandeling (GGz Breburg).

Gezamenlijk
In de komende periode wordt een en ander verder uitgewerkt. Ook wordt er gezocht naar een partij die het gebouw gaat ontwerpen en de bouw gaat realiseren. De samenwerking blijft wat beide par-tijen niet beperkt tot Thebe en GGz Breburg. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze aanpak ook met andere organisaties in de regio verder uit te werken.