GPR Gebouw certificaat voor elke nieuwe Heijmans woning

| Door IVVD

heijmans-gpr_certificaat-400x250Vanaf nu stelt Heijmans voor alle woningen die zij ontwikkelt een GPR Gebouw certificaat beschikbaar. Daarmee wordt de duurzaamheid van de woningen meetbaar en aantoonbaar gemaakt.

GPR Gebouw is een digitaal instrument dat alle relevante duurzaamheidsaspecten van een gebouw in kaart brengt en meetbaar maakt, door middel van rapportcijfers voor de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het instrument kan worden toegepast in alle fasen van de bouw: van ontwikkeling en ontwerp tot en met realisatie en renovatie.

Via de GPR-methodiek wordt al in de ontwikkelingsfase inzichtelijk gemaakt welke ingrepen tot welk effect leiden, waardoor investeerders, corporaties en ontwikkelaars een onderbouwde keuze kunnen maken uit alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Aan de methodiek is de mogelijkheid van certificering gekoppeld. Via een assessment door GPR expert wordt vastgesteld of het gebouw inderdaad aan alle criteria voldoet om de gestelde duurzaamheidsprestaties te behalen. Een GPR certificaat is dan ook een waarborg dat het gebouw op dit gebied waarmaakt wat het belooft. Daarmee is het niet alleen interessant voor institutionele partijen, maar zeker ook voor particuliere kopers.

Heijmans streeft continu naar verbetering op het gebied van duurzaam wonen en vindt het belangrijk om iedereen inzicht te geven in hoe duurzaam elke woning daadwerkelijk is en wat het effect is van genomen duurzaamheidsmaatregelen. Met het certificeren van alle door Heijmans ontwikkelde woningen is daartoe een belangrijke stap gezet. Wanneer woningen in series worden ontwikkeld, vraagt Heijmans voor één modelwoning certificering aan, die vervolgens voor alle woningen met dezelfde kenmerken van toepassing is.

Alle gecertificeerde GPR Gebouw-berekeningen met bijbehorende certificaten worden gepubliceerd op de website www.gprprojecten.nl en zijn door iedereen te bekijken.