Graafschap College: verkoop locatie Ruimzichtlaan biedt kansen voor de toekomst

| Door IVVD

Het Graafschap College heeft besloten haar locatie Ruimzichtlaan in Doetinchem te verkopen aan de gemeente Doetinchem, die het gebouw vanaf volgend schooljaar beschikbaar stelt aan Achterhoek VO voor één van haar twee nieuwe scholen. De verkoop past binnen het strategisch huisvestingsplan voor de lange termijn maar komt eigenlijk wat vroeg. Het wordt echter gezien als een unieke kans om de locatie met lange onderwijstraditie over te dragen en mee te werken aan een actueel huisvestingsvraagstuk van het voortgezet onderwijs in Doetinchem. Tegelijkertijd biedt het kansen voor het Graafschap College om organisatiebreed te gaan investeren in een andere indeling en inrichting van ruimtes die uitstekend passen bij het onderwijs van de toekomst.

Kansen
Sarien Shkolnik, vicevoorzitter college van bestuur van het Graafschap College: “Het beroepsonderwijs verschuift steeds meer naar de werkomgeving (‘hybride leren’) en er wordt minder gebruik gemaakt van klassieke leslokalen. Daarnaast stromen als gevolg van demografische ontwikkelingen in de toekomst minder jongeren bij ons in. Deze ontwikkelingen samen zorgen dat we qua huisvesting ‘te ruim in ons jasje’ komen te zitten.”

“We grijpen de verkoop van locatie Ruimzichtlaan aan om bij alle opleidingen van het Graafschap College, dus niet alleen die van de sector Economie & Dienstverlening, te inventariseren wat de onderwijsconcepten van de toekomst zijn en welke huisvesting en indeling van ruimtes daarbij horen. Dat doen we samen met medewerkers en studenten”.

Planning
Deze inventarisatie moet ertoe leiden dat uiterlijk 1 februari 2020 bekend is hoe en waar de huidige opleidingen van de Ruimzichtlaan gehuisvest worden met ingang van het nieuwe schooljaar. Snel daarna wordt gestart met de eerste aanpassingen en verbouwingen. Met de gemeente Doetinchem en Achterhoek VO is overeengekomen dat medewerkers en studenten van het Graafschap College het huidige schooljaar aan de Ruimzichtlaan kunnen afronden. “Door goede afstemming en afspraken zorgen we samen dat het onderwijs in de regio zich verder kan ontwikkelen en aantrekkelijk blijft voor medewerkers, studenten en leerlingen”, aldus Shkolnik.