Green Deal zorginstellingen Eindhoven

| Door IVVD

Op 1 maart 2018 hebben GGzE, Catharina ziekenhuis, Archipel groep, Libra groep en Vitalis woonzorg groep de Green Deal Gezondheidssector Eindhoven getekend. De Green Deal Gezondheidssector Eindhoven duurt 3 jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

eindhoven-ondertekening_greendeal-780x295

De deelnemende partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De verwachting is dat we door samen te werken met de andere zorginstellingen meer zullen bereiken. ‘Kennisuitwisseling’ is dan ook onderdeel van de Green Deal.

Samen kun je meer
In het convenant staan daarnaast afspraken over duurzame maatregelen. Dit op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en voedselverspilling. GGzE en de vier andere zorginstellingen zeggen toe dat we vanuit onze eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid, hier invulling aan geven. Dit doen we in samenwerking met het Milieuplatform Zorgsector, gemeente Eindhoven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting DOE.

De Green Deal Gezondheidssector Eindhoven is tevens verbonden met de Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg. Het is de bedoeling dat ook andere zorginstellingen en regio gemeenten op termijn aanhaken bij deze Green Deal. Zo kan de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvraagstukken binnen de zorg zich als een groeiend collectief over de regio en het land verspreiden.

Waarom een Green Deal?
Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Ze geven invulling aan de opgave van het Rijk: de transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050.

Met de Green Deal Gezondheidssector Eindhoven krijgen ondertekenaars 3 jaar de tijd om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en toe te werken naar een integraal milieukeurmerk. Hiermee geven zij ook invulling aan de audit-plicht van de in de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Zij krijgen hiervoor langer de tijd, maar daarmee verplichten zij zich wel om zich breder in te zetten dan alleen op gebied van energie. Op deze manier probeert gemeente Eindhoven organisaties in de stad te stimuleren om duurzamer te werken en de drempel te verlagen om aan de verplichtingen te voldoen vanuit het Rijk. Daarnaast biedt de samenwerking kansen voor kennisuitwisseling en bijvoorbeeld voor collectief inkopen.

De EED verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen die zij binnen 5 jaar aantoonbaar terug kunnen verdienen binnen 6 maanden uit te voeren. Dit is geen eenvoudige opgave. Met de Green Deal krijgen ondertekenaars 3 jaar in plaats van 6 maanden de tijd, maar daarmee stemmen ze wel toe zich breder in te zetten dan alleen op gebied van energie. Landelijk zijn er al 200 Green Deals gesloten met meer dan 1200 partijen.