Groei digitalisering verwarmt twee miljoen woningen in 2030

| Door IVVD

Cover_whitepaper_unicaMet een gemiddelde groei van 17,5% zijn datacenters het groeiende knooppunt van de grote hoeveelheid data die de digitalisering met zich meebrengt. De processen binnen deze datacenters leveren veel restwarmte op. Met de groei van datacenters in Nederland zijn met deze restwarmte 2 miljoen bestaande woningen te verwarmen in 2030. De nieuwe whitepaper van Unica beschrijft hoe dit te realiseren is.

Groei van data
Dankzij de enorme hoeveelheid data die we dagelijks gebruiken, groeit het aantal datacenters hard. Dat betekent ook dat er steeds meer energie nodig is om alle servers in deze datacenters te koelen. Vrijwel alle elektriciteit in een datacenter wordt omgezet in warmte. Hiermee is een datacenter een constante bron van warmte die gebruikt kan worden voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Warmte is 44% van energieverbruik
Met een huidig aandeel van 44% van de totale Nederlandse energiebehoefte speelt warmte een belangrijke rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem zonder gasgestookte installaties. Met de Europese doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te laten zijn, zullen alle niet-fossiele warmtebronnen nodig zijn. Datacenters als een continue warmtebron kunnen derhalve een essentiële rol gaan vervullen door de restwarmte te benutten om de gebouwde omgeving te verwarmen.

2 miljoen woningen verwarmd door restwarmte
In Nederland staat momenteel zo’n 1.247 MW aan datacentervermogen. Dit is in theorie al voldoende om circa 2 miljoen huishoudens te verwarmen. Op dit moment is er geen beleid om al deze restwarmte strategisch te benutten. Door een datacenter vroegtijdig onderdeel te maken van de energie-infrastructuur en de locatie hiervan strategisch te positioneren, kan de omgeving profiteren van deze restwarmte. Lokale overheden hebben hiermee een nieuwe warmtebron om bestaand vastgoed los te koppelen van gas. Daarnaast hebben datacenters een extra verdienmodel door hun restwarmte te leveren aan afnemers.

Whitepaper voor versnelling verduurzaming
Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen, combineert Unica in een nieuwe whitepaper de opgedane ervaringen van Unica Ecopower rondom verduurzaming van gebouwen, warmtelevering, warmte-infrastructuren, buffering en financiering en van Unica Fastcom rondom de realisatie en beheer van datacenters. Tijdens de conferentie ‘Restwarmte uit Datacenters’, die op 10 oktober 2017 door de Dutch Datacenter Association wordt gehouden, zal deze kennis verder worden gedeeld door Unica.

Download whitepaper