Groei, krimp en grenzeloze kansen

| Door IVVD

De nieuwe Atlas voor Gemeenten is sinds 22 mei verkrijgbaar. Het thema dit jaar: groei en krimp. De Atlas zoomt in op demografische veranderingen in de 50 grootste gemeenten van Nederland. Stedelijke gebieden in en rondom de Randstad groeien stevig door. Maar: wat gebeurt er als je de grenzen buiten beschouwing laat?

Opvallend: de meest aantrekkelijke steden van nu verloren in de jaren zeventig juist de meeste bevolking. Utrecht en Amsterdam behoorden toen tot de vijf steden met de meeste bevolkingskrimp. Ze zijn nu de twee meest aantrekkelijke steden van het land.

Volop groeikansen aan de de grens, als de barrières geslecht worden

Op dit moment werkt maximaal 1,2% van de werkzame beroepsbevolking in het buitenland. Atlas voor gemeenten 2019 onderzoekt wat er zou gebeuren als de grensbarrières op de arbeidsmarkt geslecht worden. Eindhoven, Maastricht en Heerlen zouden dan tot de tien meest aantrekkelijke steden van het land behoren.

Atlas voor gemeenten 2019 is te koop in de webshop als printuitgave en als PDF.