Groeiende invloed van data op besluitvorming

| Door IVVD

IVVD heeft onder de lezers van de Vastgoedsturing nieuwsbrief een online enquête uitgezet over trends in data-analyse in het maatschappelijk vastgoed. Hierop kwamen 524 reacties binnen uit de hoek van woningcorporaties, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. Het grote aantal reacties vertelt duidelijk waar deze organisaties staan als het om data en de verwerking daarvan gaat.

Woningcorporaties hebben de vastgoedinformatie het beste op orde, daarna volgen de gemeentelijk vastgoedorganisaties. Zorg- en onderwijsinstellingen lopen achter. In alle segmenten heeft meer dan 60% van de organisaties de vastgoedinformatie geheel of grotendeels compleet én actueel. Behalve de onderwijsinstellingen kunnen zij ook direct of binnen één dag over deze informatie beschikken.
Zo’n 80% van de woningcorporaties, ruim 50% van de gemeentelijke en zorginstellingen, en een kleine 40% van de onderwijsinstellingen zegt een (nog niet) complete inventarisatie te hebben gemaakt van de interne databronnen. Een meerderheid kan deze ook gebruiken voor vastgoedanalyses. Onderwijsinstellingen blijven achter.
Bijna 70% van de woningcorporaties zegt interne en/of externe databronnen te gebruiken om meer en beter inzicht te krijgen in de financiële en maatschappelijk prestaties van het eigen vastgoed. Zo’n 40% van de woningcorporaties maakt daarbij ook gebruik van de modernste data-analysetechnieken om grote hoeveelheden data te kunnen verwerken. De andere segmenten blijven achter. Het geheel van de enquête vertelt dat er nog veel te doen is. De digitale versnelling zal ervoor zorgen dat de verschillende publiek-maatschappelijke organisaties nu snel de vastgoedinformatie op orde zullen hebben, compleet én actueel.

De verwachting is dat de komende vijf jaar de digitale versnelling in data-analyse in belangrijke mate de besluitvorming ten aanzien van het vastgoed gaat beïnvloeden. Woningcorporaties verwachten daar het meeste van, onderwijsinstellingen het minst. Er lijkt een direct verband tussen het op orde hebben van de eigen vastgoeddata en deze verwachting.

Het is gerechtvaardigd dat interne databronnen over het vastgoed en andere informatie binnen de organisatie verbonden zullen worden aan een diversiteit aan externe databronnen. Strategische besluitvorming ondergaat daarmee een versnelling en wint aan objectiviteit doordat het meer op feiten gebaseerd kan worden dan op het onderbuikgevoel.

Bekijk hier alle uitkomsten van de enquête.