Groenblauwe schokgolf rolt over maatschappelijk vastgoed

| Door Odette Koldewey

Voor gebouwen en gebieden versnelt deze schokgolf de behoefte aan standaarden gebaseerd op feiten en ondersteund door peer-reviewed wetenschap.

Paul Wessels is mede-oprichter van proptechbedrijf Blue Module

COLUMN door Paul Wessels

Een groenblauwe schokgolf rolt door onze maatschappij en raakt ook de wereld van het publiek-maatschappelijk vastgoed. De coronacrisis versnelt het bewustzijn over de vraag hoeveel onze gebouwde omgeving bijdraagt aan welzijn en gezondheid. En vastgoed van corporaties, gemeenten, onderwijs en zorg speelt daarin een belangrijke rol.
Voor gebouwen en gebieden versnelt deze schokgolf de behoefte aan standaarden gebaseerd op feiten en ondersteund door peer-reviewed wetenschap.

De Amerikaanse futurist Rex Miller verwoordde het onlangs zo: ‘We maken allemaal deel uit van een verandering van historische dimensies. We hebben er niet om gevraagd, hebben het niet zien aankomen of wisten niet wat we moesten doen toen het zover was. We zullen collectief te maken krijgen met maanden en misschien jaren van nevenschade aan onze economie, de mentale gezondheid van werknemers en de psyche van onze natie.’

Die stijging van de zorgkosten is zeker geen nieuw fenomeen. Kijk bijvoorbeeld naar de praktijk in Nederland: tussen 1972 en 2018 stegen de zorguitgaven in Nederland van € 6 miljard naar € 100 miljard. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat de kosten zullen oplopen tot € 291 miljard in 2060. Op basis van een gemiddelde jaarlijkse reële groei van de economie van 1,7 procent tot 2060, zien we dat de zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product tussen 2015 en 2060 stijgen van 12,7 naar 19,6 procent. Per hoofd van de bevolking zouden deze stijgen van ruim € 5.100 tot bijna € 15.800: een verdrievoudiging.

Dezelfde trend is aanwezig in alle westerse landen. In de Verenigde Staten is de situatie nog ernstiger: als de huidige trend aanhoudt, zal tegen 2050 bijna 40% van het BBP nodig zijn om de gezondheidskosten te dekken. De coronacrisis verergert de situatie. Een studie van het Commonwealth Fund stelde in 2020 vast dat een derde van de volwassenen in de VS sinds het begin van de pandemie last had van een krachtige cocktail van stress, angst en verdriet.

‘We zullen collectief te maken krijgen met maanden en misschien jaren van nevenschade aan onze economie’

De geestelijke gezondheid van een persoon is onzeker: deze kan – ten goede of ten kwade – worden beïnvloed door werk- en sociale omstandigheden, omgevingsfactoren, levensstijl en gezondheidsgedrag. Vanuit een zakelijk perspectief wordt geestelijke gezondheidszorg vaak gezien als iets dat buiten de taak van de werkgever valt – en eerder als een ‘nice to have’ dan als een essentieel element. Maar naarmate het bewijs toeneemt, realiseren CEO’s zich dat investeren in de geestelijke gezondheid en veerkracht van hun werknemers meer dan altruïstisch is; het heeft een directe impact op de productiviteit en winstgevendheid.

David Radcliffe, vice-president onroerend goed en werkplekservices voor Google, verwoordt het zo: ‘Knijpen we centen uit om de bouwkosten te verlagen en verliezen we dollars aan betrokkenheid?’

Deze opvatting heeft grote invloed op de manier waarop we de gebouwde omgeving beoordelen. Naast ‘groene’ certificering wordt ‘blauwe’ certificering steeds belangrijker. Een certificaat voor groene gebouwen is bij veel vooruitstrevende instellingen geëvolueerd van een ‘nice to have’ naar een ‘baseline must have’. De implementatie, validatie en communicatie van een concept van gezonde gebouwen is een nog belangrijkere onderscheidende factor voor vooruitstrevende organisaties, zeker in het publiek-maatschappelijk vastgoed.

Paul Wessels is mede-oprichter van proptechbedrijf Blue Module en helpt eigenaren en ontwikkelaars met het creëren van échte impact op de wereld met gezond en duurzaam vastgoed.
Wessels heeft jarenlange ervaring met het organiseren en vertrouwelijk omgaan met data in het vastgoed. Eerder was hij als founding partner betrokken bij informatie- en databedrijf PropertyNL en voordien bij Vastgoedmarkt. Hij is opgeleid als taxateur en heeft diverse nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de RICS-werkgroep Research & Innovatie.