Groene daken – verschillen in koelend effect

| Door Odette Koldewey

Uit een onderzoek van NASA blijkt dat niet elke aanplanting eenzelfde koelend effect heeft. Bij nieuwbouw is het verkoelend effect minder dan bij bestaande bouw.

Daktuinen en andere aanplantingen kunnen een deel van de opwarming van de steden omkeren. Dat zegt een studie van klimaatwetenschappers bij NASA. Maar de onderzoekers waarschuwen dat het resultaat niet op elke locatie gelijk zal zijn.

Probleem voor ouderen en lage inkomens
Warmte wordt in steden vaak door het fenomeen van de hitte-eilanden versterkt. Verharde oppervlakten houden meer warmte vast dan beplanting. Temperaturen in de stad liggen vaak 5 graden Celsius hoger dan in omliggende gebieden. Oververhitting treft onevenredig veel ouderen en gemeenschappen met lage inkomens. Groene daken hebben koelende capaciteit en kunnen temperatuur in stedelijke gebieden verlagen.

Waar is koelend effect afhankelijk van?
De onderzoekers van NASA onderzochten drie locaties in Chicago met groene daken t.o.v. een aantal daken zonder. Het koelend effect bleek af te hangen van de locatie en de plantendiversiteit. Een intensieve plantenmix op het groene dak in Millennium Park bleek de klimaatopwarming volledig te compenseren. Voor het stadhuis van Chicago werd een vergelijkbaar, maar minder goed, resultaat gerealiseerd. Het betrof hier allebei bestaande gebouwen.

Anders was de situatie bij een nieuwe supermarkt van Walmart. Er werd extensieve aanplanting gebruikt, maar het verkoelende effect woog niet op tegen de impact van de conversie van een braakliggend terrein met gras naar een gebouw. De temperatuur steeg. Constructie van nieuwe gebouwen op “groene plekken” kunnen tot hogere temperaturen leiden. In het geval van de supermarkt woog mee dat bij het gebouw ook een parkeerterrein werd gerealiseerd.

Conclusie is dat bij nieuwbouw het lastig zal zijn het verkoelend effect van de oorspronkelijke vegetatie te evenaren. Daarbij weegt de plantendiversiteit tot de dakstructuur ook mee in het uiteindelijke resultaat op de temperatuur. Belangrijk om te realiseren is de impact van de keuze voor nieuwbouw op voorheen groene locaties gevolgen heeft die zich over een periode van dertig of vijftig jaar of nog langer laten voelen.

Zie ook de studie van NASA