Groene daken zorgen voor meer biodiversiteit en minder hittestress

| Door IVVD

De provincie Overijssel sluit zich aan bij de Green Deal Groene Daken. Dit maakten de gedeputeerden Hester Maij en Bert Boerman bekend tijdens het symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’ op vrijdag 28 september 2018. Green Deal Groene Daken is bedoeld om de aanleg van groene daken te bevorderen. Dit past binnen de provinciale natuur- en klimaatambities en bij de ingezette acties om steden en dorpen te helpen met thema’s als vergroenen, natuurinclusief bouwen, verminderen van hittestress en biodiversiteit.

Ondertekening Green Deal Groene Daken door provincie Overijssel, gedeputeerde Hester Maij en Egbert Roozen, voorzitter Green Deal Groene Daken directeur branche-organisatie VHG.
Ondertekening Green Deal Groene Daken door provincie Overijssel, gedeputeerde Hester Maij en Egbert Roozen, voorzitter Green Deal Groene Daken directeur branche-organisatie VHG.

Verdienmodel
De Green Deal Groene Daken is in 2014 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van onder meer gemeenten, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en de Rijksoverheid. Het doel van de Green Deal Groene Daken is om nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing te ontwikkelen, zodat het aantrekkelijk wordt om groene daken te plaatsen.

Veel voordelen
Groene daken dragen bij aan het verminderen van hittestress in steden, het bufferen van water, het afvangen van fijn stof, het isoleren van gebouwen en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast bieden deze daken ook ruimte voor recreatie en ontspanning én ze verlengen de levensduur van de beschermde dakbedekking.

In Overijssel zijn de gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen al aangesloten bij Green Deal Groene Daken.

Klimaatverandering
Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Green Deal Groene Daken sluit goed aan bij onze provinciale ‘Natuur voor Elkaar’ ambities. Met groene daken wordt de woon- en leefomgeving aantrekkelijker. Groene Daken zijn ook plekken waar planten- en diersoorten die bij of op gebouwen leven van profiteren, bijvoorbeeld als nest- en foerageerplek.”

Bert Boerman, gedeputeerde water: “Groene daken zijn een relatief eenvoudige manier om antwoord te geven op de klimaatverandering. Daarmee zetten we snelle stappen om voorbereid te zijn op de klimaatverandering met hete zomers, zoals die van dit jaar en extreme regenval.”

Kennis delen en toepassen
Met de deelname aan de Green Deal wil provincie Overijssel bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over groene daken en kan zij partners zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijventerreinen beter helpen bij de toepassing ervan.