“Groenwaarde” wetenschappelijk bewezen in Nederlandse kantorenmarkt

| Door IVVD

duurzame_kantorenDe belangrijkste conclusie van een onderzoek ING Real Estate Finance en de Universiteit van Maastricht is dat energie-efficiënte kantoren een hogere huur en marktwaarde genereren ten opzichte van energie-inefficiënte kantoren.

Onderzoek in buitenlandse kantorenmarkten, zoals de Verenigde Staten, laat zien dat meer energieefficiënte kantoren naast eventueel lagere energiekosten ook een hogere verkoopprijs, huuropbrengst en bezettingsgraad genereren ten opzichte van energie-inefficiënte, maar anderszins gelijkwaardige kantoren.

Dezelfde methodologie is gebruikt voor het in kaart brengen van het effect van energie-efficiëntie op gerealiseerde huur en getaxeerde marktwaarde in de Nederlandse kantorenmarkt.

Controlerend voor kwaliteit- en locatiekarakteristieken van kantoren laat het onderzoek duidelijk zien dat kantoren met een EPC label A, B, of C een “groenwaarde” hebben gedurende de periode 2011-2016.

Energie-efficiëntie heeft een positief maar geen significant effect op marktwaarde en gerealiseerde huur in de periode 2011-2014. In 2015 en 2016 heeft energie-efficiëntie een positief en significant effect op getaxeerde marktwaarde en gerealiseerde huur per m².

In 2015 hadden energie-efficiënte kantoren een hogere marktwaarde per m² van 9,1% en een hogere bruto huuropbrengst per m² van 11,8% ten opzichte van energie-inefficiënte, maar anderszins gelijkwaardige kantoren.

In 2016 bedroeg deze premie voor energie-efficiënte kantoren 8,6% in getaxeerde marktwaarde per m² en 9,9% in gerealiseerde bruto huur per m². Dit fenomeen wordt in buitenlandse kantorenmarkten herkend als een green premium, oftewel een groenwaarde voor energie-efficiënte kantoren.

Implicaties voor de financieringsmarkt

Zo kan een hypothetische verandering berekend worden in de marktwaarde en de bruto huurinkomst per m² van een gemiddeld energie-inefficiënt kantoor wanneer deze transformeert naar een energie-efficiënt kantoor.

Voor een energie-inefficiënt kantoor in de portefeuille van ING is de huur gemiddeld €147,- per m² en de getaxeerde marktwaarde gemiddeld €1.235,- per m². Een transformatie van label D of lager naar een label C of hoger leidt tot een gemiddelde toename in markthuur van €14,- per m² en een gemiddelde toename in getaxeerde marktwaarde van €106,- per m².

Hiertegenover staan de renovatiekosten, deze worden door het EIB op €57,- per m² geschat voor de transitie van een G label naar een C label. en Op basis van deze investeringskosten is de terugverdientijd 4 jaar en de waarde creatie per geïnvesteerde euro €1,85.

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat investeren in duurzaamheid een haalbare business case is. Het feit dat ING Real Estate Finance meegewerkt heeft aan dit onderzoek onderstreept het belang dat zij hechten aan investeren in duurzaamheid.