Groningen werkt aan sporthallen en gymzalen van de toekomst

| Door Odette Koldewey

“We willen de opgaven die er liggen planmatig aanpakken voor de verschillende stadsdelen en dorpen en sluiten hierbij aan op het IHP dat in 2020 is opgesteld”

De gemeente Groningen wil sporten en bewegen stimuleren en investeert daarom de komende twintig jaar fors in binnensportaccommodaties. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt in verschillende scenario’s die een doorkijk bieden naar 2039. Met deze langetermijnvisie kan beter gestuurd worden op het sportvastgoed.

Op dit moment is ongeveer de helft van de bestaande binnensportaccommodaties in Groningen meer dan 40 jaar oud. Gymzalen zijn bovendien te klein voor modern bewegingsonderwijs, en dus is het tijd voor een upgrade van de sportfaciliteiten. ‘We willen in Groningen het gymonderwijs beter faciliteren en moderniseren’, stelt wethouder Carine Bloemhoff met onderwijs in haar portefeuille. ‘Om dat te realiseren hebben we nieuwe gymzalen nodig die aansluiten bij het huidige gymonderwijs.’

Carine Bloemhoff, wethouder – Gemeente Groningen

In de stad en de omliggende dorpen is bovendien een groeiende behoefte aan meer capaciteit voor de binnensport. Bloemhoff: ‘Vandaar dat we de opgave voor bewegingsonderwijs hebben gekoppeld aan de opgave voor de binnensportaccommodaties. Zo kunnen we van één en één drie maken. Want als je een nieuwe gymzaal realiseert, kun je er ook een sportzaal of sporthal van maken. Eventueel kun je er zelfs tribunes en horecavoorzieningen aan toevoegen zodat de accommodaties breder inzetbaar zijn en optimaal benut kunnen worden.’

Kwaliteitskader
Om te bepalen waaraan deze sportaccommodaties moeten voldoen is door een projectteam, samen met betrokkenen uit het onderwijs en de sport, een kwaliteitskader voor nieuw te bouwen binnensportaccommodaties opgesteld. Belangrijke aspecten in dit kwaliteitskader zijn een uitnodigend gebouw, een zaal van voldoende omvang, een gezond binnenklimaat en een goede duurzaamheidsscore.

Bloemhoff: ‘We willen de opgaven die er liggen planmatig aanpakken voor de verschillende stadsdelen en dorpen en sluiten hierbij aan op het IHP dat in 2020 is opgesteld. We kijken wanneer scholen en gymzalen aangepakt moeten worden en welke aanvullende opgaven er vanuit de sportclubs en verenigingen liggen. Daar hebben we nu een langetermijnvisie op ontwikkeld. Zo kunnen we beter sturen op het budget en hebben we meteen een stukje verwachtingsmanagement naar alle betrokken partijen. Bovendien kunnen we zo beter inspelen op de ontwikkelingen in de wijken, want de stad groeit nog steeds en dus hebben we op termijn meer gymzalen nodig.’

Hoge duurzaamheidsambities

Remco Bresser, senior adviseur – ICS adviseurs

De plannen voor de sportaccommodaties, vormgegeven in verschillende scenario’s, kennen hoge duurzaamheidsambities. ‘In het kwaliteitskader hebben we vastgelegd dat alle nieuw te realiseren accommodaties minimaal BENG moeten zijn en bij voorkeur ENG’, stelt projectleider Remco Bresser. De adviseur van ICSadviseurs is door de gemeente Groningen ingehuurd om leiding te geven aan het projectteam met daarin het Vastgoedbedrijf, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Sport050. ‘We hebben niet alleen de investeringskosten, maar ook de exploitatielast van bestaande en toekomstige sportaccommodaties in beeld gebracht en doorgerekend wat er moet gebeuren om alles in 2050 Paris Proof te laten zijn. Deze informatie kan meegenomen worden in de keuzes tussen de verschillende scenario’s die een volgend college aan de raad gaat voorleggen.’

Bloemhoff: ‘Met de verschillende scenario’s bieden we een doorkijk naar de toekomst. We kunnen niet voorspellen hoe de wereld er over tien of twintig jaar uitziet, maar we weten wel welke opgaven er liggen. Daar kunnen we op inspelen met langjarige plannen die elke vier jaar opnieuw vastgepind worden.’

Nieuwe raad beslist
In het voorjaar is het aan de nieuwe raad om een beslissing te nemen welk scenario wordt uitgewerkt. De investeringen voor de komende 20 jaar variëren in de scenario’s van 72 miljoen tot 143 miljoen euro. ‘De huidige raad is gevraagd het kwaliteitskader vast te stellen waarin de eisen waaraan de accommodaties moeten voldoen qua afmetingen, energienormen en inrichting zijn vastgelegd. Het tempo en de uiteindelijke ambitie wordt bepaald door de nieuwe de raad. Zo hebben we het eerder ook met het IHP gedaan en dat werkt prima’, aldus Bloemhoff.