Grootschalige verbouwing voor Hanzehogeschool Groningen

| Door IVVD

Zernikeplein 7 - JHK Architecten - Atrium-400x172De Hanzehogeschool Groningen start dit voorjaar met de bouw van het nieuwe Zernikeplein 7 (ZP7). De bouwplannen houden een grootschalige her- en verbouwing in van in totaal 30.000 m2 van de bestaande gebouwen rondom de VanOlstToren. Daarmee realiseert de hogeschool een omgeving waarin leren, kennisontwikkeling en vooral samenwerken optimaal de ruimte krijgt.

Nu de ondertekening van de overeenkomst met aannemer BAM achter de rug zijn, komen de bouwplannen in een nieuwe fase. Behalve nieuwe onderwijsruimten worden ook algemene voorzieningen gebouwd. Zoals een conferentieruimte, een mediatheek en een FoodPlaza. Daarnaast krijgt Dansacademie Lucia Marthas hier onderdak.

Een hoofdstraat vormt het verbindend element in het complex.

JHK architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp, waarbij gekozen is voor een heldere en overzichtelijke structuur. Uitgangspunt is een toekomstbestendig compact gebouw, dat flexibel is in zijn indeling. Het gebouw is zo ontworpen dat binnen het ‘basisraster’ door binnenwanden te plaatsen of juist weg te halen, eenvoudig met de ruimte kan worden gespeeld. Zo kan er compact worden gebouwd en is er een goede balans tussen kwaliteit voor het onderwijs en een efficiënte bezetting/benutting van de ruimtes. In het totaal gaat het om een vloeroppervlak van 16.700 m2.

Zernikeplein 7 - JHK Architecten - Zuid gevel-400x222Aardbevingsbestendig en duurzaam
Het spreekt voor zich dat het nieuwe ZP7 aardbevingsbestendig wordt gebouwd. En daarnaast zo duurzaam mogelijk. De Hanzehogeschool Groningen heeft zich ten doel gesteld in 2025 energieneutraal te zijn. Met dit uitgangspunt is in de bouwplannen rekening gehouden. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van materialen en bijvoorbeeld luchtkwaliteit.

Gefaseerde bouw
De bouw van ZP7 wordt in gedeelten uitgevoerd; telkens wordt er een onderdeel verbouwd, terwijl de rest van de bouwdelen open blijven. Colleges en werkzaamheden binnen de schools en stafbureaus gaan gewoon door. Door te werken in fases wordt de overlast voor studenten, medewerkers en bezoekers beperkt. Tot aan 2022 wordt er jaarlijks een nieuw deel geopend. Tijdens de eerste fase blijft het hart van ZP7 staan, met onder andere het Atrium en de Van OlstToren.