Grootste zonnedak van Lelystad opgeleverd

| Door IVVD

Afgelopen vrijdag is de PV-installatie van sportcomplex de Rietlanden in Lelystad in gebruik genomen. Met 1410 zonnepanelen op dit moment de grootste van de stad.
Lelystad heeft net als veel andere gemeenten een ambitieus klimaatdoel: energieneutraal in 2025. Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is daarbij een speerpunt en de Gemeente Lelystad is daarvoor aanjager. Door financiële ondersteuning bij de uitvoering van energieonderzoek kwamen mogelijkheden voor duurzaam opwekken in beeld bij Sportbedrijf Lelystad.

De daken van twee sporthallen van sportcomplex De Rietlanden zijn afgelopen zomer voorzien van 1410 zonnepanelen in een oost-west opstelling, goed voor ruim 310 megawattuur per jaar. De opgewekte elektriciteit wordt aangewend voor o.a. de verlichting van het sportcomplex, dat daarmee ‘stroomneutraal’ is geworden. Zodra meer elektriciteit wordt opgewekt dan benodigd, dan wordt dit aangewend door de naburige scholengemeenschap.

Financiering
Sportbedrijf Lelystad beschikte niet over de financiële middelen om het project te kunnen realiseren. Adviesbureau Enodes heeft daarvoor een aantal partijen bij elkaar gebracht, waaronder de Duurzame Energie- en ontwikkelmaatschappij DE-on. Een reguliere, bancaire financiering is voor duurzame energieprojecten niet altijd haalbaar. De DE-on is, met de gelden van de verkoop van Nuon, hiervoor in het leven geroepen en bleek snel in staat een deel van de investering te kunnen financieren.

Het project maakt daarnaast gebruik van de SDE+ regeling. Sportbedrijf Lelystad zorgt voor de maandelijkse aflossing en rente en wordt op termijn eigenaar van de installatie, zonder vooraf te investeren. Deze maandelijkse kosten worden betaald uit de besparing op de energierekening.

Eerst besparen, dan pas opwekken
Het sportbedrijf is op meerdere fronten actief met verduurzamen. Zo beschikt men over één van de grootste biomassa-ketels voor de verwarming van het complex. Enodes verzorgde het energieonderzoek, waaruit mogelijkheden voor energiebesparing naar voren kwamen. Zo is ondermeer de verlichting uitgevoerd met LED en aanwezigheidsdetectie. De keuze voor duurzaam opwekken van elektriciteit met zonnepanelen lag voor de hand, vanwege het enorme dakoppervlak.