Haags platform tegen vocht en schimmel

| Door IVVD

vocht-schimmel-400x25012 december is het platform gezondwonen.nl live gegaan. Met dit online platform slaan woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vidomes de handen ineen in de strijd tegen vocht en schimmel. Met goede informatie en tips helpen we bewoners vocht- en schimmelproblemen in hun woning te voorkomen. Daarnaast roepen we onze huurders op vocht- en schimmelproblemen te melden, om samen een oplossing te vinden. Op gezondwonen.nl kunnen bezoekers de gezond-wonen-check doen en hun kennis van gezond wonen testen. Eerder dit najaar maakte de GGD Haaglanden voorlichtingsfilmpjes. Ook deze staan op het platform.

Oplossing
Elke woning met een vocht- of schimmelprobleem is er één teveel, vinden Haag Wonen, Staedion en Vidomes. Dat geldt voor alle woningen, huur of koop. We zijn blij dat het onderwerp veel aandacht krijgt in Den Haag. Soms is er een bouwkundig probleem, soms gebruikt een huurder zijn woning niet helemaal op de juiste manier. Wat de oorzaak ook is, de oplossing begint altijd met signaleren.

Gezamenlijk aanpakken
Mathieu Kamperman, opzichter bij Haag Wonen: “Onze bewoners zijn dagelijks in hun woning en kunnen een vocht- of schimmelprobleem als eerste signaleren en bij ons melden. Wij komen dan altijd langs om de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden. We hopen dat gezondwonen.nl onze huurders helpt om vocht- en schimmelproblemen te herkennen en dat we ze gezamenlijk beter kunnen voorkomen én oplossen.” Serge Vrouwenfelder, directeur Woonservice Staedion: ”Uiteraard moeten wij als corporaties bouwkundige oorzaken, zoals een lekkage, goed aanpakken. Dat lukt niet altijd meteen. De oorzaak is niet altijd makkelijk te vinden. In sommige gevallen moet een heel woongebouw worden aangepakt. Dat kost tijd. Als je dat goed uitlegt, kunnen onze huurders daar best begrip voor hebben. We geven bewoners dan tips op maat voor het omgaan met hun woning, totdat het woongebouw is aangepakt.” Daphne Braal, bestuurder Vidomes: “Hoewel ons woningbezit in Den Haag klein is, hebben we de kans gegrepen om samen met onze collega-corporaties dit probleem aan te pakken. Want vocht– en schimmelproblemen komen helaas ook bij ons voor. Daarom doen we graag mee aan dit platform om onze huurders te helpen.”

Onafhankelijke expert
Daarnaast zijn we in mei dit jaar gestart met een speciale vocht- en schimmelexpert. Deze expert doet onafhankelijk onderzoek naar vocht en schimmel in woningen in Den Haag. Huurders van Haagse corporaties kunnen een melding maken op vocht-schimmelexpert.nl als ze er met hun woningcorporatie niet uitkomen. Andersom kunnen woningcorporaties zich ook melden bij de expert als zij vinden dat een huurder zijn woning verkeerd gebruikt. Ook de GGD kan een woning aanmelden bij de onafhankelijke expert.