Haalbaarheidsonderzoek EPC-facilitators: ‘Wie neemt de regie?’

| Door IVVD

guaranteeUit ervaringen in een tiental Europese landen blijkt dat de inzet van deskundige en onafhankelijke EPC-facilitators helpt in de publieke sector om tot verduurzaming van gebouwen te komen op basis van een Energieprestatiecontract (Energy Performance Contract EPC). In diverse EU landen wordt op grotere schaal onderhoud en energie-efficiency van gebouwen uitbesteed aan marktpartijen, vooral door overheden, in maatschappelijk vastgoed. De EPC-facilitator ondersteunt de opdrachtgever met energetische, financiële, juridische en aanbestedingstechnische kennis en bij procesbegeleiding en besluitvorming. RVO.nl heeft daarom drie experts gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de inzet van EPC-facilitators in Nederland. Dit vanuit het Europese samenwerkingsprogramma GuarantEE, met 14 partners uit 14 Europese landen.

rvo-epcEnergiebesparing in gebouwen versnellen via EPC’s
Doel van RVO.nl is om energiebesparing in gebouwen te versnellen, en het aanbesteden van EPC’s en het inzetten van EPC-facilitators kunnen daarbij helpen. Er ligt immers een groot potentieel, terwijl opschaling en versnelling nog amper plaatsvindt. Eind 2016 heeft RVO.nl een Marktonderzoek naar EPC’s in Nederland gepubliceerd. Binnen de EU wordt Nederland gezien als ‘opkomende markt’ (zie grafiek). Het GuarantEE programma biedt kansen om te leren van andere EU landen als het gaat om het werken met EPC’s.

Top 5 marketbelemmeringen
De experts hebben een Top 5 geformuleerd van marktbelemmeringen die een grootschalige inzet van EPC’s bij de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in de weg staan:
1. Gebrek aan leiderschap en/of sense of urgency.
2. Weerstand tegen uitbesteden.
3. Market-facilitator ontbreekt.
4. Aanbod van financiële instrumenten sluit niet aan op de vraag.
5. Wet- en regelgeving t.a.v. aanbestedingen.

Aanbevelingen
Om deze marktbelemmeringen weg te nemen doen zij de volgende aanbevelingen:

  • EPC-facilitators kunnen gemeenten helpen kennis op te bouwen rondom verduurzaming van gebouwen en de inzet van EPC’s hierbij;
  • Nederland heeft voor opschaling en versnelling van de markt voor EPC’s een actievere rol van de overheden nodig. Het gaat zowel om een rol als launching customer als om landelijke regie, zoals ook is vastgelegd in het Energieakkoord;
  • In Nederland zou er budget beschikbaar moeten komen voor een expertpool van EPC-facilitators, zoals bijvoorbeeld het Expertteam Transformatie. In andere Europese landen worden EPC-facilitators deels door de rijksoverheid betaald;
  • Pleidooi om meer gelden ter beschikking te stellen voor de eerste stap van de Trias Energetica, energiebesparing;
  • Advies om via marketing en communicatie de meerwaarde van EPC-facilitators te promoten;
  • Opzetten van een nationaal achtergestelde leningenfonds voor EPC’s, om het huidige aanbod aan financiële instrumenten en expertise beter te laten aansluiten op de vraag;
  • Best practices van het aanbesteden van EPC’s verspreiden, in samenwerking met gemeentelijke inkopers;
  • Kwaliteit van EPC-facilitators borgen via een vorm van samenwerking en accreditatie.

Het Marktonderzoek en het Haalbaarheidsonderzoek zijn te vinden op de website van GuarantEE: http://guarantee-project.eu/nl/