Handboek Circulair Renoveren voor woningcorporaties

| Door Odette Koldewey

Het Handboel Circulair Renoveren geeft woningcorporaties handvatten
om verbouwingen en renovaties op een circulaire manier uit te voeren.

Woningcorporaties kunnen de gebouwen die zij in hun bezit hebben, renoveren en verduurzamen zonder alleen nieuwe grondstoffen te gebruiken, maar ook bestaande grondstoffen te hergebruiken. Hoe zij dat aan kunnen pakken staat in het ‘Handboek Circulair Renoveren‘ van Stichting C-Creators dat in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van BZK werd opgesteld.

Het handboek maakt de complexiteit van het onderwerp circulair renoveren behapbaar voor woningbouwcorporaties die hiermee aan de slag willen en moeten. Voor iedere fase van het renovatieproces zijn kennis, handvatten en voorbeelden gebundeld om de corporaties te helpen hun verbouwingen en renovaties op een circulaire manier uit te voeren.

‘Woningcorporaties bezitten 30% van de woningen in Nederland. En als je dan bedenkt dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 40% van het grondstoffengebruik wereldwijd, 40% van het afval en 33% van de uitstoot, valt er enorm veel winst in deze sector te behalen. Om gebouwen te onderhouden, uit te breiden, en energie efficiënt te maken, worden ook veel niet hernieuwbare grondstoffen gebruikt. We hopen dat dit handboek helpt om de renovatie en verduurzaming van woningen op een circulaire manier te doen. Zo gaan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie hand in hand’, aldus gedeputeerde circulaire economie, Zita Pels.

Stichting C-creators zet zich in voor de overgang naar een circulaire economie. Op basis van zowel bureau- als veldresearch formuleerde zij in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) de procesaanpak voor woningcorporaties. In elk hoofdstuk van het handboek staat een heldere uitleg over de integratie van circulariteit, in iedere processtap. Circulariteit is daarbij niet het doel, maar een middel om te komen tot een duurzame gebouwde omgeving.

Merel Stolker, bouwspecialist C-Creators en begeleid de kennisdeling tussen de deelnemende bedrijventerreinen.

‘We willen met dit handboek corporaties helpen om circulair renoveren in te bedden in het renovatieproces. Als de focus bij renovatie en ook bij bouw uitsluitend op energiebesparing ligt, beland je uiteindelijk op een punt, dat er zoveel materialen nodig zijn, dat de milieulast van de productie hiervan de milieubaten van de energiebesparing overtreft. Circulair bouwen en renoveren moet zich daarom richten op het vinden van een gezonde balans tussen energiebesparing en het inzetten van materialen. In feite wordt de vraag: hoe kan ik op een zo circulair mogelijke wijze (ook) de energiedoelstellingen halen als men praat over een duurzame woning? Het ‘circulaire momentum’ is in die zin NU.’