Handreiking – Langer thuis; werk in uitvoering

| Door IVVD

Steeds vaker wonen mensen met een beperking zelfstandig en vaak is meer ondersteuning nodig dan alleen een dak boven het hoofd. Om hier goed op in te spelen is gericht onderzoek nodig naar de woonzorgopgave in wijken en dorpen. Deze handreiking is een bundeling van goede voorbeelden van woonzorgonderzoek in gemeenten en de vertaling daarvan in werkafspraken met partners. Wat een goede aanpak is, verschilt van wijk tot wijk.

Mensen zijn verschillend in draagkracht, inkomen en regie-vermogen, wijken zijn verschillend in de kwaliteit van de woningvoorraad en de aanwezige voorzieningen. In de ene buurt kennen mensen elkaar en houden ze een oogje in het zeil, in de andere buurt kennen buren elkaar niet. Daarom vind je in de handreiking ook voorbeelden van actieonderzoek met betrokkenen zelf. Want zoals een onderzoeker ons liet weten, goed onderzoek is belangrijk en levert ons vaak veel informatie op, maar vaak geen pasklare aanpak die toepasbaar is in het leven van mensen. Daar moet verandering in komen.

Basis van de handreiking
Aan de basis van deze handreiking ligt een landelijke enquête en aanvullende interviews met bestuurders, programmaleiders en beleidsmensen. We vroegen ruim 135 gemeenten en hun partners hoe zij op weg zijn met het onderzoek en het uitvoeringsprogramma. Wat lukt? Welke best practices zijn er? Wat blijkt in de praktijk moeilijk?

Al deze inzichten hebben geleid tot de handreiking Langer thuis; werk in uitvoering, met tips en voorbeelden uit de praktijk. Het is bedoeld ter inspiratie van beleidsprofessionals die aan de slag gaan met onderzoek naar de woonzorgopgave. Het is beslist geen ‘Handboek soldaat’, maar meer een gids om je op weg te helpen voor een eigen aanpak die past bij jouw situatie.

Opbouw
De handreiking is opgedeeld in vier hoofdstukken:

  1. Opbouw van het behoefteonderzoek
  2. Met wie om de tafel?
  3. Naar een uitvoeringsprogramma
  4. Samen aan de slag

Download de handreiking “Langer thuis; werk in uitvoering”

Lees ook het artikel “Laat woonbehoefte onderzoeken zorgdoelgroepen goed aansluiten op de praktijk”