Healthcare: minder afval, meer delen en eten op maat

| Door IVVD

abn-cover-healtcare-285x400Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote zorgaanbieders omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Healthcare: minder afval, meer delen en eten op maat’. De bank ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

De zorg kent twee soorten grondstoffenverspilling: vastgoed en afval. Gemiddeld is vastgoed verantwoordelijk voor zo’n 50 tot 55 procent van de totale milieubelasting van zorginstellingen. Nieuwbouw kan dit percentage sterk verlagen. In samenspraak met bouwers en installateurs kunnen nieuwe panden zo energie-efficiënt mogelijk worden gemaakt. Ook is er het afval van de zorgsector, dat vooral bestaat uit papier, verpakkingen en medische toepassingen: gemiddeld 1,3 kilo per ziekenhuispatiënt en 1.000 kilo per bed in de langdurige zorg. Als de zorgsector beleid zou voeren om deze ‘zorgafvalberg’ te verkleinen, kan deze volgens ABN AMRO met zo’n 30 procent omlaag. Ook is er op het gebied van verspilling, vooral van medicijnen en voedsel, veel winst te behalen. Zo kunnen kleinere hoeveelheden medicijnen worden voorgeschreven en aan patiënten worden gevraagd medicijnen van thuis in het ziekenhuis te gebruiken. Verder wordt in zorginstellingen zo’n 40 procent van het voedsel weggegooid. ABN AMRO stelt deze hoeveelheid gehalveerd kan worden, bijvoorbeeld door voedsel beter te presenteren en rekening te houden met voorkeuren van patiënten en bewoners.

Recycling en deelplatforms kunnen milieu-impact verkleinen
ABN AMRO financiert al veel bedrijven in de gezondheidszorg. Hierbij is het noodzakelijk inzicht te hebben in nieuwe verdienmodellen en de financiële prestaties van zorginstellingen. “Om de milieu-impact van circulaire inputs in de zorg te verkleinen, moeten ketenpartners hun producten aanpassen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecyclede materialen. Zo kunnen beschermende kleding, naaldencontainers en handschoenen goed van gerecyclede stoffen worden gemaakt. Ook kunnen gebruikte plastics gescheiden worden ingezameld en biologisch afbreekbare materialen worden gebruikt, zoals biologische afvalzakken en bio-afbreekbare hardplastics”, vertelt Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO. “Daarnaast kunnen deelplatforms bijdragen aan een efficiënter gebruik van kostbare apparatuur die nu beperkt wordt gebruikt. Een ander voordeel van delen is dat apparatuur sneller wordt afgeschreven, waardoor de sector als geheel altijd over de laatste technologie kan beschikken. Ook leveranciers kunnen een bijdrage leveren door producten – waaronder verlichting, deuren, bedden en kranen – na vervanging terug te nemen en in een ander ziekenhuis neer te zetten.”