Heijmans verricht langdurig onderhoud voor Hanzehogeschool Groningen

| Door IVVD

Heijmans heeft van de Hanzehogeschool Groningen de opdracht gekregen om het onderhoud te verrichten aan alle gebouwen van de onderwijsinstelling. Het gaat om een integraal prestatiegericht onderhoudscontract waarmee een indicatieve jaaromzet van circa € 3 miljoen gemoeid is. De initiële looptijd is twee jaar met het doel om driemaal te verlengen tot maximaal 15 jaar. De werkzaamheden starten per direct.

Het contract voor alle bouw- en installatiewerkzaamheden is aan Heijmans gegund vanwege de manier waarop invulling wordt gegeven aan partnerschap, kennisinbreng op het gebied van duurzaamheid en de visie op integraal prestatiegericht onderhoud. De aanpak van Heijmans sluit hiermee het beste aan op de doelstellingen en de onderhoudsvisie van Hanzehogeschool Groningen. Voor het project maakt Heijmans onder meer gebruik van BeSense; een dienst die ontwikkeld is door het bedrijf. Het meet de bezetting, benutting en comfortwaarden van gebouwen en maakt slim en efficiënt beheer mogelijk.

Integrale opdracht
Met de opdracht krijgt de samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een vervolg. Sinds 2013 voert Heijmans al het bouwkundig onderhoud uit voor de hogeschool. Ook alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden behoren nu tot de opdracht.

42 gebouwen
Het onderhoud wordt verricht aan 42 gebouwen bestaande uit 28 gebouwen op de Zernike Campus in Groningen, 10 gebouwen op overige locaties in Groningen en 4 gebouwen buiten de provincie Groningen. In totaal gaat het om circa 168.000 vierkante meter oppervlak.