Hengstdal wordt eerste aardgasloze wijk in Nijmegen

| Door IVVD

Harriët Tiemens ondertekent de Green DealDe gemeente Nijmegen heeft in het kader van de Green Deal Hengstdal aangewezen als pilotwijk om ‘van het gas’ te gaan. Het gasnet in de wijk staat op de nominatie om in de komende jaren te worden vervangen. Dat biedt een goede gelegenheid om te onderzoeken welke duurzame warmtevoorziening als vervanging van het gas kan dienen. Woningcorporaties, netbeheerder en warmtebedrijf onderzochten welke Nijmeegse wijk hiervoor als eerste in aanmerking zou kunnen komen.

Green Deal
Vandaag ondertekent de gemeente Nijmegen samen met minister Kamp van Economische Zaken, 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de Green Deal die mede is ondertekend door minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma, wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Wethouder Harriët Tiemens (foto): “We moeten naar een toekomst waarin we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Stoppen met het gebruik van aardgas is daarin een belangrijke stap. Dat zal een flinke klus worden, maar we moeten nu aan de slag om de stad klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas. Deze Green Deal helpt ons om dat doel te bereiken. In financieel opzicht, maar het is vooral ook een nuttig instrument om op een eenvoudige manier ervaringen en kennis delen waardoor we sneller en effectiever de broodnodige stappen kunnen zetten.”

Energieneutrale stad
In het Gelders Energieakkoord is afgesproken dat woningen in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn terwijl de afhankelijkheid van aardgas tot een minimum is beperkt. De gemeente Nijmegen streeft naar een gebouwde omgeving die 75% energieneutraal is in 2030. Om deze ambities te realiseren zet de gemeente Nijmegen actief in op de realisatie een duurzame warmtevoorziening.