Herontwikkeling monumentaal zorglandgoed de Hooge Riet

| Door IVVD

GGz Centraal en projectontwikkelaar Heijmans tekenden in het bijzijn van wethouders Klappe en Van der Velden van de gemeente Ermelo eind 2018 een aankoopovereenkomst voor de Hooge Riet. Dit deel van het monumentale landgoed is daarmee het eerste deelgebied dat wordt herontwikkeld. Andere delen van Landgoed Veldwijk in Ermelo volgen in de nabije toekomst.

Het college van burgemeester en wethouders had eerder het stedenbouwkundige uitgangspuntennotitie hiertoe vastgesteld. Deze dient als basis voor het nu uit werken stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan. Uiteraard worden de inwoners van Ermelo hierbij betrokken.

Herontwikkeling
Veranderingen in de zorg (minder bedden, meer zorg in de samenleving) maken herontwikkeling van de landgoederen noodzakelijk. Het accent ligt hierbij op de verschuiving van zorg naar andere functies als wonen en economische bedrijvigheid. Het gebied wordt zo ook meer betrokken bij het dorp, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische en natuurwaarden. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen voor GGz Centraal mogelijkheden om de zorg in Ermelo te concentreren en vernieuwen.