Het failliet van de onderbuik

| Door IVVD

IVVD heeft onder de lezers van haar Vastgoedsturing nieuwsbrief een online enquête uitgezet over trends in data-analyse in het maatschappelijk vastgoed. Hierop kwamen al circa 500 reacties binnen uit de hoek van woningcorporaties, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen.

Het grote aantal reacties geeft nu al een duidelijk beeld van de trends én van de verschillen tussen bovengenoemde organisaties. Alle resultaten worden bekend gemaakt op het Vastgoeddata Congres 2019 op 3 december. Uit het onderzoek wordt onder meer duidelijk dat de ontwikkelingen op het gebied van data-analyse in het maatschappelijk vastgoed de komende vijf jaar in de versnelling gaan.

De verwachting is gerechtvaardigd dat interne databronnen m.b.t. het vastgoed en de vastgoedportefeuille meer en meer zullen worden verbonden aan een diversiteit aan externe databronnen. Strategische besluitvorming ondergaat daarmee een versnelling en wint aan objectiviteit doordat het meer op feiten dan op het onderbuikgevoel gebaseerd kan worden. Met behulp van simulatiemodellen kunnen met één druk op de knop verschillende toekomstscenario’s betreffende het vastgoed en de vastgoedportefeuille worden bekeken en doorgerekend. Complexe vraagstukken lijken dan ineens eenvoudig.

Op het Vastgoeddata Congres op 3 december spreken o.a. Werner van Sprundel van Advanced Analytics en Roderik Ponds van Atlas voor Gemeenten.

Werner heeft een mega database opgebouwd van 2 miljoen woningtransacties. Aan elke transactie zijn 1000 variabelen gekoppeld. Zijn model kan niet alleen nauwkeurig de waarde van woningen vaststellen, maar kan ook de vraag naar woningen, zowel huur als koop, in een bepaald gebied bepalen. Er zijn legio toepassingen met zijn database. Op het congres kijkt u met hem mee hoe het “denken vanuit data” werkt bij geautomatiseerd waarderen van vastgoed.

Het onderbuikgevoel heeft zijn langste tijd gehad, denkt Roderik Ponds. Belangrijke beslissingen zullen meer en meer evidence-based genomen worden na grondige data-analyses. Aan data is geen gebrek, aan goede verhalen uit die data nu nog wel. Roderik maakt tijdens het congres de vertaalslag van data analyse als megatrend naar de gebouwde omgeving. De vraag die hij zich op het congres stelt wat er bijvoorbeeld vanuit de data te zeggen is over leefbaarheid in buurten en wijken.

Naast Werner en Roderik zijn er vele interessante programma items, zoals een datagedreven beleidssimulatie voor het vastgoed van de Politie. In één van de andere bijdragen wordt bovendien de vraag gesteld “Hoe u de waarde van uw vastgoeddata verbeterd”. Ook de energietransitie komt aan bod en nog meer.

Vastgoeddata Congres 2019