Hét nieuwe wooncomplex voor senioren

| Door IVVD

Demografische veranderingen vragen om nieuwe concepten in de ouderenzorg. Syntrus Achmea ontwikkelt samen met zorgorganisatie Amstelring een nieuwe visie op de toekomstige leefomgeving van senioren. Een omgeving waarin technologie en het community-denken de wereld van ouderen vergroten.

Hoe ziet de ideale leefomgeving van senioren eruit? Die vraag staat voor Syntrus Achmea en Amstelring centraal in hun zoektocht naar een nieuwe woon- en leefomgeving voor ouderen. Een zoektocht die deels uit nood geboren is. ‘Door demografische veranderingen en veranderingen in de samenleving dreigt over tien tot vijftien jaar een schrijnend gebrek aan zorgverleners en mantelzorgers, en toch willen we dat ouderen langer thuis blijven wonen. Dat vraagt om een andere aanpak’, stelt Esther Akkerman, conceptontwikkelaar zorgvastgoed bij Syntrus Achmea. Onder de noemer Smart Community werkt Syntrus Achmea met Amstelring aan een nieuwe visie op de leef- en woonomgeving van senioren.

Esther Akkerman: ‘We nodigen ook andere partijen en de gemeente uit om mee te denken over ouderenhuisvesting’

Zorg efficiënt inrichten
‘Door de verwachte terugloop in gekwalificeerde zorgmedewerkers en mantelzorgers en het groeiende aantal ouderen zullen we de zorg de komende jaren heel efficiënt moeten inrichten’, weet Akkerman. ‘Technologie en domotica zullen hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Maar uiteraard blijven sociale contacten voor ouderen ook heel belangrijk. We willen immers dat ze midden in de maatschappij staan. In het concept Smart Community komen technologie en verbinding samen, zodat we een leefomgeving creëren waarin senioren op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze visie op de ideale leefomgeving voor ouderen willen we in het nieuw te realiseren seniorencomplex Sint Jacob verder ontwikkelen en uitrollen.’

Ingrid Schoemaker: ‘Het wordt tijd voor gezamenlijke, mooie, integrale zorgconcepten’

In het Amsterdamse woonzorgcentrum De Makroon, opgeleverd in 2015, werken Amstelring en Syntrus Achmea al voorzichtig aan het nieuwe concept. Ingrid Schoemaker is manager van De Makroon en juicht de samenwerking met Syntrus Achmea toe. ‘Goede samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk in de zorg. Het wordt tijd dat we de schotten tussen de verschillende organisaties omgooien en gezamenlijk aantrekkelijke, integrale zorgconcepten ontwikkelen. Alleen op die manier kunnen we het naderende arbeidsmarktprobleem in de zorg het hoofd bieden en tegelijkertijd mooie, inspirerende leefomgevingen realiseren voor de ouderen.’

Sturen op welzijn
In het toekomstige wooncomplex Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam moet de Smart Community verder vorm krijgen. Akkerman: ‘Op de begane grond en eerste verdiepingen komen andere functies die zorg en welzijn ondersteunen en het wonen en leven veraangenamen. Denk aan een huisarts, een kapper, een grand café. Hiermee stimuleren we dat de bewoners elkaar ontmoeten en halen we buiten naar binnen. Zo sturen we niet alleen op goede zorg, maar ook op het stukje welzijn en de sociale contacten. We willen dat de ouderen betekenisvol mee kunnen doen in de samenleving. Samen met Amstelring zijn we nu op zoek hoe we dat het beste kunnen inrichten. We nodigen daarbij ook andere partijen en de gemeente uit om mee te denken over deze nieuwe visie op ouderenhuisvesting. We willen samen met de zorgverzekeraars, de huisartsen, de ondernemers en de buurt een inspirerende woonomgeving creëren.’

Technologie moet de verbindende factor worden in het Smart Community-concept. Akkerman: ‘We werken in onze woonzorgcentra nu al met de Smart Home-technologie die woningen “intelligenter” maakt. Dat willen we verder uitbreiden zodat de bewoners meer in verbinding komen te staan met de community. Tegelijkertijd willen we dat zorgverleners en mantelzorgers op afstand inzicht krijgen in wat er in de woning gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan valdetectie. Zo willen we Smart Home doorontwikkelen tot de Smart Community.’ Schoemaker: ‘Zeker bij de zelfstandige levensloopbestendige woningen kan domotica uitkomst bieden. Zo kunnen we op een slimme manier toch ondersteuning bieden aan de bewoners en zorgen dat ouderen zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.’

Nieuwbouw Sint Jacob

Op de locatie van het voormalige woonzorgcentrum Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam komt een complex met 325 levensloopbestendige seniorenwoningen, die door Syntrus Achmea Real Estate & Finance in de vrije­sectorhuur worden aangeboden. In het complex is ook ruimte voor 32 appartementen voor mensen met een zwaardere zorgvraag. Deze ruimtes worden gehuurd door Amstelring.

‘In 2014 hebben we besloten het woonzorgcentrum te sluiten en te verkopen aan Syntrus Achmea’, aldus Ivo van der Klei, lid van de Raad van Bestuur van Amstelring. ‘Een deel van de nieuwbouw huren we straks terug om verpleeghuiszorg te leveren aan mensen met een zware zorgindicatie. Er komt in het gebouw een mix van vitale en meer kwetsbare ouderen die altijd zorg in de buurt hebben.’ Volgens Van der Klei is het nieuwe Sint Jacob een antwoord op de veranderende zorgvraag waarbij ouderen langer thuis blijven wonen. ‘We willen aan de toekomstige bewoners een fijne, veilige woonomgeving bieden waar ze met gelijkgestemden kunnen wonen en waar hulp altijd dichtbij is. Zowel hulp onderling via de Smart Community alsook zorg vanuit Amstelring. Daarbij willen we met extra voorzieningen als een grand café en gemeenschappelijke ruimtes het ontmoeten echt faciliteren. Zodoende ontstaat een wooncomplex voor ouderen waar welzijn, zingeving en verbinding centraal staan. Wij zijn ervan overtuigd dat dit soort concepten de toekomst hebben.’