Het voordeel van een hand in het vuur

| Door Odette Koldewey

COLUMN Michiel Houwing
Ieder mens verdient goede zorg in een prettige en gezonde leefomgeving. Zorggebouwen zijn hier bepalend in. Toch blijken veel gebouwen in functioneel opzicht niet te voldoen. Ze kennen een slecht binnenklimaat, het onderhoud is vaak onderbelicht en energiebesparing komt nog nauwelijks van de grond. De transitie naar passende, gezonde, duurzame, betaalbare en slimme zorggebouwen kan sneller. Maar dan moeten marktpartijen écht samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor de risico’s die ieder van hen het beste kan beheersen.

Michiel Houwing is manager Zorg bij Eneco

Veel schotten in de ketens
De ketens van vastgoedprojecten kennen veel schotten. De adviseurs die het ontwerp maken, schuiven de bijkomende verantwoordelijkheden door naar uitvoerende partijen aan de andere kant van het schot. Meer dan eens komen daardoor tijdens de realisatie ongewenste zaken aan het licht waarmee men in het ontwerp al rekening had kunnen houden. Is het gebouw vervolgens gerealiseerd, dan zijn we weer een schot verder en belandt het bij de beheerders, facility managers, onderhoudspartijen en het energiebedrijf. Kunnen de mensen in de exploitatie nog staan achter de ideeën die zijn bedacht tijdens het ontwerp? Kunnen ze de voorgespiegelde beloftes en gewenste prestaties waarmaken? Vaak blijkt dat niet het geval, want ze waren niet betrokken bij het bedenken ervan. Nog ernstiger is dat bij een volgend project weer helemaal opnieuw wordt begonnen met vaak weer nieuwe partijen. Voor een zorgorganisatie is het behoorlijk lastig om dit allemaal te overzien. Met als resultaat: veel gedoe, vingerwijzen, onzekerheid, kostenoverschrijdingen, faalkosten, repeterend betalen van leergeld en kwaliteitsverlies.

Verantwoordelijkheid nemen
Wat zou het mooi zijn om te kunnen werken met één vaste, betrouwbare partij die de hele keten samenbrengt. Een meedenkende supervisor die écht verantwoordelijkheid neemt. Zodat de zorg zich kan bezighouden met de zorgverlening zelf. Nog mooier wordt het als deze samenwerking bij opeenvolgende projecten kan voortborduren op het betaalde leergeld. Deze manier van samenwerken wordt aangeduid met termen als levensduurbenadering, TCO, DBFMO, co-making en ketenintegratie. Het betekent allemaal hetzelfde: zaken bij elkaar brengen die voorheen verspreid waren uitgezet, om zodoende samen een beter functionerend, goedkoper gebouw te realiseren en beheren. Zo kun je verder gaan dan het zoveelste advies met een lijstje maatregelen voor verwachte terugverdientijden, waar niemand zijn hand voor in het vuur durft te steken. Garanties op het gebied van kwaliteit, lagere kosten, comfort en duurzaamheid zijn nu al mogelijk. Als stip aan de horizon zijn prestatiegaranties op gebouwbezetting, bewonerstevredenheid, ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit denkbaar.

Vertrouwen geven
De vraag is of de zorgsector hierop zit te wachten. Op een partner die méér kan. Op het investeren in partnerschap. Ik ben overtuigd van de voordelen, maar besef dat het alleen kan als zorgorganisaties en marktpartijen beiden de omslag weten te maken. Dat vergt lef en durf. Mijn advies is: begin klein en bouw de goede controles in. Leer elkaar in kleine projecten kennen en zorg dat derden meekijken om kwaliteit en marktconformiteit te toetsen. Zo kan het samenwerken in hecht partnerschap ook op goedkeuring rekenen van de RvT.

___
Michiel Houwing
is manager Zorg bij Eneco en helpt organisaties bij het waarmaken van duurzaamheidsambities. Hij is een van de oprichters van Zorgenoten, de strategische samenwerking tussen Eneco en Dura Vermeer om zorggebouwen gezond, slim en duurzaam te maken én te houden. Deze samenwerking versnelt de energietransitie in zorggebouwen en kenmerkt zich door een levensduurkostenbenadering en het bieden van prestatiegaranties.