Hoogeveen gaat voor ijsbaan met nieuw zwembad

| Door IVVD

gemeente-hoogeveen-400x200Het college van B&W van de gemeente Hoogeveen ziet kans voor versnelde realisatie Sportpark Bentinckspark. De afgelopen maanden is gewerkt aan het mogelijk maken van de bouw van de kunstijsbaan. Tijdens dit proces is ook de mogelijkheid om een combinatie te maken met de bouw van een nieuw zwembad verkend. Doordat deze week de daarvoor benodigde ruimte is aangekocht is hiervoor ook de ruimtelijke inpassing mogelijk geworden. Het college maakt nu een voorstel waarop de raad zo spoedig mogelijk een besluit kan nemen. Indien de raad instemt om, tegelijk met de bouw van de kunstijsbaan, een nieuw zwembad te bouwen is Hoogeveen straks een grote dagattractie rijker. De combinatie van ijsbaan en zwembad is niet alleen voordelig in de bouw; ook voor de exploitatie is het voordelig doordat onder andere horeca, energie en personeel efficiënt benut kunnen worden.

Aansluiten op masterplan Bentinckspark
Op 12 juli 2017 heeft de provincie Drenthe € 5 miljoen subsidie voor de bouw van een ijsbaan toegekend aan Hoogeveen. Het college heeft er vervolgens voor gekozen om niet meteen te gaan bouwen maar om eerst een gebiedsvisie uit te werken die aansluit op het masterplan voor het Bentinckspark. Daarmee kwam ook het zwembad in beeld. Deze staat op de reservelijst voor de investeringen in de periode 2022 en 2023 en staat gepland in het Bentinckspark-Noord, nabij de locatie van de nieuwe ijsbaan.

Voordelige combinatie
De combinatie van een ijsbaan en een zwembad biedt veel voordelen. Dat begint al bij de bouw; er kan flink bespaard worden op vierkante meters omdat functies als horeca, entree en technische ruimten gecombineerd kunnen worden. Dat voordeel heeft ook effect op de exploitatie: energie kan uitgewisseld worden tussen beide functies en personeel kan efficiënter ingezet worden.

Uitwerking definitief plan
Voor de realisatie van een dergelijk groot plan is veel ruimte nodig. De gemeente kocht hiervoor in de zomer van 2017 de locatie van De Terp aan en afgelopen week is getekend voor de aankoop van het gebouw van Maxx Sports & Events. In beide aankoopprocessen is gezamenlijk met partijen zorgvuldig en constructief gehandeld en gezocht naar de beste uitkomst. Marktconform handelen was hierbij uitgangspunt en met instemming van alle partijen is hier uiteindelijk een koopovereenkomst voor gesloten.

Er is nu een vlekkenplan gemaakt om een beeld te krijgen van hoe de combinatie van een ijsbaan en zwembad eruit kan zien. Het is een hulpmiddel om te bepalen welke ruimte er nodig is en wat hiervan de verwachte kosten en voordelen zijn. In de komende maanden wordt het definitieve plan uitgewerkt. Dan wordt ook uitgetekend hoe de verschillende voorzieningen op de locatie ingepast kunnen worden. Hierbij worden diverse belanghebbenden en geïnteresseerden zoals omwonenden en verenigingen in betrokken. Het is de bedoeling het complete definitieve plan – met inhoudelijke keuzes en een voorstel voor de benodigde financiële middelen – voor de zomervakantie aan de gemeenteraad voor te leggen. Na instemming door de raad kan de realisatie echt van start.