Hoogwaardig zwembad met sport- en turnhal in Nunspeet

| Door IVVD

Er komt een nieuw hoogwaardig zwembad op sportpark de Wiltsangh in Nunspeet. Het zwembad krijgt een wedstrijdbad met 6 banen, een doelgroepenbad, een bandenglijbaan en een whirlpool. Dit is te lezen in de blog van Mark van de Bunte, wethouder gemeente Nunspeet.

De gemeente heeft besloten de aanbesteding van het nieuwe sportcomplex (zwembad, sporthal, turnhal) op te knippen in twee delen. Een bouwkundig deel en een installatiedeel. Het is ons doel zodoende het beste van twee werelden te combineren en een hoogwaardig zwembad met sport- en turnhal te realiseren op Sportpark De Wiltsangh.

Multifunctioneel
Wij zetten voor het zwembad in op multifunctioneel gebruik. Het betekent dat wij het hele zwembad voor recreatief zwemmen kunnen inzetten. Daarbij acht de gemeente Nunspeet het van belang dat het sportcomplex niet alleen een voorziening biedt aan de inwoners van de gemeente, maar ook deel uitmaakt van het toeristisch-recreatieve aanbod in de omgeving. Concreet komt er in het zwembad een:

  • groter wedstrijdbad van 6 baans x 25 (nu: 5 baans x 25). Het wedstrijdbad is ook inzetbaar voor recreatief gebruik, door sport en spel toe te passen. Van opblaasbare elementen naar zwaaiattributen op het water (met touwen over het water);
  • ruim recreatiebassin, inclusief twee grote glijbanen (familieglijbaan en bandenglijbaan). De bandenglijbaan is nieuw voor Nunspeet en omgeving;
  • waterspeeltuin (35 m2) voor kinderen van 0-5 jaar met een zitrand en spuit- en speelelementen;
    whirlpool;
  • doelgroepenbad van 15 meter bij 8 meter (120 m2) Het doelgroepenbad beschikt over verwarmd water, inclusief volledig beweegbare bodem;
  • bad voorzien van een interactief scherm. Daarmee is het mogelijk op het water diverse spelvormen te projecteren (komt ook terug in de sporthal). Het interactieve element heeft als voordeel dat deze voorziening voor verschillende doelgroepen (zowel jeugd, ouderen, als mensen met een beperking) geschikt is en uiteraard aanpasbaar is op toekomstige ontwikkelingen.

Wij verwachten medio januari/februari 2019 een keuze te kunnen maken tussen de plannen/ontwerpen van het bouwkundig deel. Vervolgens zal het tweede deel (installatie) op dezelfde wijze naar de marktpartijen gaan. Zodra de aanbesteding van beide delen is afgerond zal er definitieve besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraad, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019. Onder voorbehoud van de besluitvorming zullen wij daarna de definitieve gunning/opdracht geven voor de bouw van het sportcomplex.