Huurders, corporaties en gemeente willen meer betere en duurzame betaalbare woningen

| Door IVVD

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en wethouders Boudewijn Revis (Wonen & Stadsontwikkeling) en Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) tekenden vandaag de eerste gezamenlijke raamovereenkomst. In deze overeenkomst worden de ambities van corporaties, huurders en gemeente tot 2024 vastgelegd. Het doel van deze ambities is om de Haagse woningmarkt betaalbaarder, toegankelijker en duurzamer te maken.

Wethouder Boudewijn Revis: “Iedereen in Den Haag kent wel iemand die zoekt naar een woning. De druk op de woningmarkt, ook in de sociale sector, is groot. Daarom is het goed dat we met deze drie partijen de betaalbare woningvoorraad gaan uitbreiden én verbeteren. We hebben voor het eerst met huurders, corporaties en de gemeente één stip op de horizon gezet: een evenwichtige woningmarkt met voldoende betaalbare woningen voor elke Hagenaar.”

De overeenkomst bevat onder andere afspraken om 750 woningen extra betaalbare woningen per jaar te realiseren. Daarnaast moeten alle complexen die last hebben van vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of in planvorming zijn voor 2024 en zullen 16.000 woningen klaargemaakt worden om de overstap naar duurzame energie te zetten.

Duurzaamheid en de omslag naar schone energie spelen een grotere rol dan ooit in deze afspraken.

Wethouder van Tongeren:
“Als college willen we dat ook mensen met de kleine beurs mee kunnen doen met de energietransitie. Corporaties zijn belangrijk voor betaalbaar en ook comfortabel wonen op schone energie. Daarom trekken we als gemeente samen op om goed geïsoleerde woningen te realiseren en elektrisch/inductie koken mogelijk te maken. Bewoners hebben meer comfort, schonere lucht in huis en gebruiken minder energie. Samen gebruiken we minder fossiele energie wat weer goed is voor ons klimaat.”

Willem Krzeszewski, bestuurder Staedion:
“Gemeente, corporaties en huurders werken gezamenlijk aan een gezonde en inclusieve stad met voldoende sociale huurwoningen. In een goede samenwerking ken je elkaars belangen en uitdagingen en probeer je elkaar te versterken. Zo werken we al jaren in Den Haag. Deze raamovereenkomst is hierop een logisch vervolg. Ook de integrale aanpak van Den Haag Zuidwest komt hierin naar voren. Zuidwest is een wijk met uitdagingen en kansen die verder gaan dan huisvesting alleen. Ik zie er naar uit om hier verder invulling aan te geven.”

Mariannne Straks, bestuurder WoonInvest:
“Deze overeenkomst is de eerste samenwerking met de gemeente Den Haag, huurdersorganisaties en alle woningcorporaties tegelijk. Ik vind het belangrijk dat de woningcorporaties met een “medium” formaat nu volledig meedraaien met deze afspraken, in de eerste plaats voor onze huurders, maar ook omdat hierdoor veel beter kunnen inspelen op de nieuwe Woonagenda. Ik ben er trots op dat WoonInvest ons bezit flink gaat uitbreiden in Den Haag, zo creëren we voor 250 huishoudens op de wachtlijst woonruimte. Deze raamovereenkomst heeft trouwens onze huurdersorganisatie Respectus verleid om ook in Den Haag de banden met de gemeente aan te gaan en een bijdrage te leveren aan prestatieafspraken voor 2020.”

Pieter Brouwer, bestuurslid Huudersraad Vestia:
“Het is fijn dat alle partijen samenwerken aan het bouwen aan Den Haag. De dialoog is belangrijk en daarom teken ik graag voor de afspraken. Al blijf ik me zorgen maken of deze afspraken genoeg zijn om de dringend nodige veranderingen in de wijken waar te maken. We moeten dus alert blijven op de gemaakte afspraken over o.a. nieuwbouw, beschikbaarheid en de leefkwaliteit. De afgesproken monitoring is dan ook een goede zaak omdat we zo waar nodig, kunnen bijsturen door aanvullende afspraken te maken.”

Inez Stapper, voorzitter Huurdersorganisatie Haag Wonen:
“Het proces heeft lang geduurd maar kwaliteit ging boven snelheid. De samenwerking was uitstekend. Tijdens intensief overleg in goede sfeer en met begrip voor elkaars uitgangspunten hebben we nu een goede basis voor 5 jaar prestatieafspraken. Wij hebben ons hard gemaakt voor 30% sociaal bij nieuwbouw en dat minstens 70% van de woningen bestemd wordt voor reguliere woningzoekers. Trots zijn we ook op afspraken voor huurders over verduurzamen en woonlasten.”