Huurders in woonzorgcomplex Aaron vormen community

| Door Odette Koldewey

Eind dit jaar wordt in Noord-Nijmegen het circulaire woonzorgcomplex Aaron van woningcorporatie Talis opgeleverd. Het is bedoeld voor vitale ouderen, ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag én jongvolwassenen met een beperking. Met gemeenschappelijke voorzieningen worden zelfstandig wonende 60-plussers gestimuleerd om samen een gemeenschap te vormen.

Aan de andere kant van de Waal ligt het nieuwe stadsdeel van Nijmegen, de Waalsprong. Het is de bedoeling dat hier in 2029 ruim een vijfde van de Nijmegenaren woont. Nu zitten er vooral jonge gezinnen, maar dat gaat zeker veranderen. Onder andere door de komst van Aaron, een complex met 91 appartementen dat wordt gebouwd in opdracht van woningcorporatie Talis. ZZG zorggroep huurt 36 appartementen voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
Majstro, een woongroep voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, huurt tien appartementen. Talis verhuurt zelf 45 rolstoeltoegankelijke appartementen aan zelfstandig wonende 60-plussers.

‘Een deel van onze 45 appartementen is voor vitale ouderen, een deel heeft de indicatie levensloopgeschikt en een deel van de woningen is voor bewoners die worden aangedragen door ZZG. Dat gaat bijvoorbeeld om ouderen die gebruik maken van thuiszorg’, vertelt nieuwbouwconsulent Maria Meijaard

Gemeenschap
Bijzonder aan ‘het Talis-deel’ is dat de bouw nog maar een paar weken geleden is gestart en er toch nu al vijftien huurders worden gezocht. Zij mogen meedenken over de invulling van de gezamenlijk leefruimten. Hoe zien ze bijvoorbeeld de inrichting van de gezamenlijke huiskamer voor zich? En welke activiteiten zouden zij graag samen met medebewoners doen? Hun inbreng wordt gebruikt bij het zoeken naar huurders voor de andere 30 appartementen.

‘Bij een aantal oude complexen hebben we al ontmoetingsruimtes waar van alles gebeurt’, vertelt community builder Dorothée Janssen. ‘Denk aan koffiemomenten, of er wordt gebiljart. Dat wordt erg gewaardeerd. En onderzoek toont aan dat ouderen er echt baat bij hebben. Ze hebben wat afleiding, leveren mogelijk een bijdrage en het welzijn wordt verhoogd. Het kan zelfs zijn dat bepaalde zorg kan worden uitgesteld omdat ouderen nog onder de mensen zijn en ze minder eenzaam zijn. Daarom wilden we dat ook binnen dit woonconcept bij Aaron toepassen.’

Energieneutraal
Tegenover Aaron komt een energieneutraal winkelcentrum met appartementen erboven, onder andere van Talis. ‘Ons gebouw staat middenin dat centrum en is het eerste gebouw dat klaar is’, aldus projectmanager Michel Pott. In een omgeving met veel aandacht voor duurzaamheid spreekt het voor zich om zelf ook een tandje bij te zetten. Pott: ‘Natuurlijk zitten er in het Bouwbesluit al duurzame aspecten, net als in het Convenant van klimaatadaptief bouwen. Bovendien zijn er aanvullende gemeentelijke eisen van natuurinclusief bouwen.’

‘Als het mogelijk en betaalbaar is, zetten we een stapje verder. Ook omdat we daarvan kunnen leren. Zo hebben we een project waarbij we bouwen met stro, of een waarbij de isolatie is gemaakt van tweedehands spijkerbroeken. In het geval van Aaron is het bijzonder dat we circulair en eigenlijk gewoon demontabel bouwen. We hebben in biologisch afbreekbare minerale steenstrips een duurzaam alternatief gevonden voor reguliere bakstenen.’

Natuurinclusief
Bouwondernemer Plegt-Vos werkt met prefab-onderdelen waardoor ze goedkoper en sneller kunnen bouwen. Het gebouw is gemakkelijk weer uit elkaar te halen. Uit het materialenpaspoort blijkt welke materialen er hoe in het gebouw zijn verwerkt. Hergebruik is daardoor gemakkelijk. Plegt-Vos garandeert een GPR Gebouw-score van 9 op een schaal van 0 tot 10.

Dat komt mede door de materiaalkeuze, en doordat Aaron enorm veel zonnepanelen krijgt. Een gedeeltelijk sedumdak helpt bij het opvangen en bufferen van hemelwater en werkt verkoelend. Het complex wordt natuurinclusief, met gevelnestkastjes, extra groen en speciale vogel- en insectenfaciliteiten in de tuin.