Huurmatiging sociale huurwoningen zet door

| Door IVVD

aedes-logoDe huren van de meeste huurders van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 0,6 procent, minder dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit een enquête van Aedes. Met huurmatiging willen zij betalingsproblemen bij vooral huurders met lagere inkomens zo veel mogelijk voorkomen.

De gemiddelde huurstijging van 0,6 procent ligt iets boven inflatie (0,3 procent) en is lager dan vorig jaar (0,7 procent) en in 2015 (1,8 procent). Bij bijna 40 procent van de corporaties stegen de huren nog minder: met inflatie of zelfs nog minder. De huurstijging is daarmee lager dan het kabinet mogelijk maakt. Bij de groep huurders met een inkomen boven 40.349 euro steeg de huur meer: gemiddeld 4,0 procent. Ook dat ligt onder het toegestane percentage van 4,3 procent.

Betaalbaar wonen
De lage huurstijging is een bewuste keuze van woningcorporaties, licht Aedes-voorzitter Marnix Norder toe: ‘Te veel huurders hebben moeite maandelijks rond te komen. Daar maken we ons zorgen over. Het is daarom goed dat corporaties de huren van sociale huurwoningen verder matigen.’

Corporaties spraken eerder al met de Woonbond in een Sociaal Huurakkoord af de huren beperkt te verhogen. De stijging van dit jaar ligt onder die afspraak. Betaalbaar wonen is daarom ook een punt op de Woonagenda voor de komende jaren. VNG en Woonbond steunen deze agenda. Corporaties zoeken bijvoorbeeld naar ruimte voor lokaal maatwerk om gezinnen met betaalbaarheidsproblemen te helpen. En verwachten dat de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en de huurtoeslag overeind houdt.

Verschillende huurverhoging per woning
Binnen wettelijke regels en de afspraken in het Sociaal Huurakkoord voeren corporaties eigen huurbeleid, dat aansluit bij hun woningmarkt. De huurverhoging hoeft niet hetzelfde te zijn bij alle woningen, corporaties kunnen daarin variëren. Bijna zes van de tien corporaties maakt gebruik van die mogelijkheid. Dat doen ze vooral om de huurprijs beter aan te laten sluiten bij de kwaliteit van het huis. Zo voorkomen ze grote huurverschillen bij vergelijkbare woningen. Een andere manier daarvoor is het opnieuw vaststellen van de huur als er een nieuwe bewoner in komt (harmonisatie). Op basis daarvan neemt de gemiddelde huur dit jaar met 0,5 procent toe.

Niet altijd extra huurstijging bij hoger inkomen
Huishoudens die meer verdienen dan 40.349 euro mogen van het kabinet meer huurverhoging krijgen: maximaal 4,3 procent. De gemiddelde huurstijging ligt daar iets onder: 4,0 procent. Deze groep beslaat ongeveer 8 procent van alle huurders van corporaties. De gemiddelde huurstijging in 2017 komt daarmee op 0,8 procent. Meer dan de helft van de corporaties maakt overigens geen gebruik van deze mogelijkheid. Zij willen ook voor deze huishoudens de huren laag houden of hebben principiële bezwaren tegen inkomensafhankelijke huurverhoging.