Inholland gaat voor veilige en gezonde leeromgeving

| Door IVVD

Hogeschool Inholland heeft Strukton Worksphere de opdracht gegeven om het onderhoud van de elektrische en werktuigbouwkundige installaties op zich te nemen en zo te werken aan een duurzame, gezonde en creatieve onderwijsomgeving. Het gaat om onder andere de klimaatinstallaties en stroomvoorziening van de gebouwen. Op de Inholland-locaties Alkmaar, Haarlem, Delft, Den Haag, Diemen en Rotterdam zijn ze inmiddels aan de slag.

“Met Strukton Worksphere hebben we een partner in huis die zich met veel expertise en vakmanschap zal inzetten om de doelstellingen van Hogeschool Inholland op het gebied van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te realiseren”, zegt Fred Bode, manager Vastgoed & Huisvesting van Hogeschool Inholland in een reactie. “We kijken uit naar een mooie en succesvolle samenwerking!”

Samenwerken op resultaat: duurzaam, gezond en creatief
“Als specialist in verduurzamen van vastgoed denken wij creatief mee over oplossingen waarmee organisaties de energieprestaties van hun gebouwen kunnen verbeteren en de milieueffecten tot een minimum kunnen beperken”, aldus regiodirecteur Kees van Oosteren van Strukton Worksphere. “Goede gebouwen dragen immers bij aan de creativiteit, het welzijn en werkplezier van gebruikers en het imago van de organisatie.” De samenwerking is voor twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het gaat om werkzaamheden op de zes locaties in Noord en Zuid. Met het onderhoud wordt Inholland ondersteunt om de doelstellingen op het gebied van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te realiseren.

Naar een efficiënte en effectieve huisvesting
Doel van het onderhoud voor Inholland is om de exploitatie van de gebouwen te verbeteren om zo te komen tot een gedragen efficiënte en effectieve huisvesting, passend bij de missie en visie van Hogeschool Inholland. Hogeschool Inholland treedt op als regievoerder. Strukton Worksphere inventariseert, legt vast, voert uit, analyseert, verbetert en rapporteert hierover eenduidig en objectief.

Hogeschool Inholland wil onder meer bereiken dat:
* de risico’s op uitval van de gebouwtechniek minimaal zijn door een klantgerichte dienstverlening voor het beheer en onderhoud;
* de veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers van de Hogeschool Inholland geborgd zijn;
* de gebouwen worden verbeterd en verduurzaamd door innovaties toe te passen en een minimale energiebehoefte na te streven.