Innovatieve app bevordert welzijn en woongeluk

| Door Dieuwke van Vuure

Woonzorg Nederland introduceerde nieuwe app waar inmiddels 6.000 tevreden huurders gebruik van maken.

[Door: Wendy Koops  – Redactie IVVD]

Met de Woonzorg Thuis App wil seniorenwoningcorporatie Woonzorg Nederland de onderlinge contacten tussen huurders bevorderen. Gaandeweg kreeg de app ook andere functies, zodat huurders makkelijk huurzaken kunnen regelen. Bewonersconsulenten zijn hierdoor minder tijd kwijt aan (kleine) praktische zaken en hebben meer tijd voor persoonlijk contact met huurders.

Driekwart van de ruim 30.000 zelfstandig wonende huurders van Woonzorg Nederland woont alleen. Toch liep het bij activiteiten in wooncomplexen niet altijd storm. ‘We zagen dat sommige bewoners het lastig vinden om contact te leggen met elkaar’, vertelt product owner Menno Busman. De vorig jaar gelanceerde Woonzorg Thuis App is bedoeld om ontmoeting tussen huurders te stimuleren en vergemakkelijken. ‘Als je in de app bijvoorbeeld ziet dat je gezamenlijke interesses hebt, wordt de drempel misschien lager.’

Van de circa 8.000 huurders die de app hebben geactiveerd, gebruiken ongeveer 6.000 hem actief. Er is veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. Met resultaat: een 98-jarige huurster kocht zelfs een mobiele telefoon om deel uit te kunnen maken van de digitale gemeenschap in haar complex. Een vrouw van eind tachtig leerde zo haar nieuwe vriend kennen. Landelijk zijn er tot nu toe meer dan duizend activiteiten georganiseerd. Mensen gaan wandelen, bewegen of muziek maken en drinken samen koffie of een borreltje. De app heeft ook de mogelijkheid om een bepaald aantal personen te eten te vragen. Medebewoners kunnen zich daarvoor inschrijven.

Jessica Vreeswijk: ‘De mening van huurders wordt voortdurend meegenomen bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van de app’

Vraaggestuurd
‘De mening van huurders wordt voortdurend meegenomen bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van de app en de website van Woonzorg Nederland’, vertelt Jessica Vreeswijk communicatieadviseur. Zij is net als Busman onderdeel van het Digital+ scrumteam, een multidisciplinair team van (oud-)bewonersconsulenten, een communicatiespecialist, designers, developers en een scrummaster. Tijdens de pilot bleek dat bewoners ook graag praktische zaken via de app willen regelen, zoals betalingen of het opzeggen van de huur. Busman: ‘Hopelijk kunnen we op termijn in complexen met slimme en digitale meters het verbruik van het complex zelf en in de woning via de app inzichtelijk maken. Huurders willen dat graag.’

Tijdwinst
Ook een reparatieverzoek kan via de app worden ingediend. Bewoners doen dat zelf en kunnen eventueel foto’s toevoegen via de app. ‘Eerst ging dat via de bewonersconsulent, maar nu komt zo’n reparatieverzoek meteen binnen bij de aannemer.’ De rol van de bewonersconsulent verandert volgens Busman dan ook: ‘Waar ze huurders eerst vooral met praktische dingen hielpen, investeren ze nu meer in het netwerk rondom huurders met als doel: het woongeluk te vergroten.’

Menno Busman: ‘Als rond de 50% van de huurders de app gebruikt, wordt de participatiefunctie belangrijker’

Een bewonersconsulent kan nu in het nieuwsgedeelte direct met de bewoners communiceren. In het verleden ging dat door middel van een briefje op het prikbord. ‘Dan was een bewonersconsulent een tijd onderweg, alleen om dat briefje op te hangen’, zegt Busman. ‘We kunnen ook nieuwsberichten sturen op het niveau van een complex, een regio of gewoon landelijk. Hoe meer gebruikers, hoe belangrijker de app als communicatiemiddel gaat worden.’

Jessica Vreeswijk, communicatieadviseur Woonzorg Nederland

Dat betekent niet dat de app een vervanging is van de gebruikelijke communicatiekanalen, zoals de spreekuren, de tv-schermen bij de ingang van de complexen of de papieren nieuwsbrieven. ‘We blijven wel herhalen hoe praktisch de app is’, vervolgt Vreeswijk. ‘De 55-plusser van nu is over tien jaar 65. Mensen gaan het razendsnel normaal vinden om op die manier hun informatie op te halen. We bereiden ons ook voor op de digitale generaties die volgen.’

Participatie
Naast de community- en nieuwsfunctie is ook de poll-functie belangrijk. Het maakt participatie volgens Vreeswijk een stuk eenvoudiger. ‘Een bewonersconsulent kan vragen: willen jullie een tuinbankje daar in die hoek buiten of niet? Of hoeveel procent vindt het leuk om een lentefeestje te organiseren? Dat soort vragen zijn al snel gesteld.’ Busman: ‘Nu, met 27% van de huurders als gebruiker van de app, is het nog vooral ideeën ophalen. Als je op rond de 50% van de huurders zit, wordt de participatiefunctie belangrijker. In de toekomst hopen we de app dan ook in te kunnen zetten bij het toetsen van plannen bij huurders bij bijvoorbeeld renovatieplannen.’ Dat geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om mensen een week bedenktijd te geven na een presentatie over grote renovaties of sloop-nieuwbouw. Via de app kunnen ze dan hun stem uitbrengen.

De app is genomineerd voor de Dutch Interactive Awards in de categorie Communities. Busman en Vreeswijk zitten nog vol nieuwe plannen. Woonzorg Nederland gebruikt bijvoorbeeld het model van positieve gezondheid, waarbij op zes thema’s wordt gekeken naar wat belangrijk is voor het totale welzijn van senioren. ‘We zijn nu aan het kijken hoe we op al die aspecten iets kunnen toevoegen’, zegt Busman. Daarnaast willen ze de wijk in de app laten terugkomen. ‘Bij veel complexen is de meerderheid 80-plus, dus dan is elkaar helpen beperkt. Hoe gaaf zou het zijn als mensen uit de wijk toegang krijgen tot een prikbord met verzoekjes en ze daarop reageren?’ ‘Misschien zijn er buurtgenoten die het leuk vinden om af en toe mee te gaan wandelen of naar het theater, of op andere manieren bij te dragen’, denkt Vreeswijk. ‘We willen graag de zorgzame wijk stimuleren. Daar kan de app aan bijdragen.’

Eenzaamheid
Huurders van Woonzorg Nederland zijn 55+, het merendeel is 65+ en 10% 85+. Van de 65-plussers voelt 9,2% zich ernstig eenzaam, van de 85-plussers zelfs 14,6% (Gezondheidsmonitor 2020).