Inspiratieboek: woningbouw in hout helemaal van deze tijd

| Door IVVD

Het inspiratieboek geeft een aantal voorbeelden van houten woningbouw
en laat zien bouwen in hout nu de aandacht krijgt die het verdient.

Woningbouw in hout is helemaal van deze tijd: mooi, biobased en duurzaam. Bovendien draagt houtbouw bij aan onze klimaatdoelen en is het een van de nieuwe hoekstenen van de circulaire bouweconomie. Het Inspiratieboek Woningbouw in hout presenteert 18 voorbeeldprojecten in de (sociale) woningbouw.

Het boek geeft een variatie van laagbouw en hoogbouw, modulaire en hybride vormen in combinatie met staal, beton of baksteen. Met prachtige beelden en enthousiaste, eerlijke ervaringen van de betrokken woningcorporaties, architecten en bouwers.

Bouwen in hout verdient aandacht
Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en professor Housing Management aan de TU Delft, ontving deze week het eerste exemplaar. “Het inspiratieboek geeft een aantal voorbeelden van houten woningbouw die niet misstaan in de Nederlandse gebouwde omgeving. Het laat zien dat bouwen in hout nu de aandacht krijgt die het verdient. Voor de omvangrijke woningbouwopgave is het zeer belangrijk dat er alternatieven worden ontwikkeld die naast de huidige bouwmethoden kunnen worden ingezet.”

Bijdragen aan circulaire economie
“Het bouwen met biobased materialen biedt nieuwe kansen om de woningbouwopgave zodanig in te vullen dat deze ook bijdraagt aan de gewenste overgang naar een circulaire economie. Het inspiratieboek bevat veel voorbeelden waarbij biobased bouwen gecombineerd wordt met herbruikbaarheid, toepassing van traditionele materialen en de ‘Nederlandse smaak’, wat bij kan dragen aan een bredere acceptatie.”

Samenwerking
Het Inspiratieboek Woningbouw in hout is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Bouwconomie, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt. Het Transitieteam werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. RVO ondersteunt het Transitieteam.